Veiligheid

Wat doet een VGM coördinator?

Als VGM-coördinator help je een werkgever bij het borgen en verbeteren van de arbeidsveiligheid, gezondheid van medewerkers en het regelen van milieuzaken. Wat houdt dat in en bestaat er een VGM-coördinator-opleiding? Lees snel verder.

VGM betekenis

Wat betekent VGM?

VGM is een afkorting van veiligheid, gezondheid en milieu. Een VGM-coördinator is een werknemer die de werkgever bijstaat op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieuaspecten binnen het bedrijf.

Binnen VCA gecertificeerde bedrijven is VGM-coördinator een bekende term. VCA is namelijk weer een afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethoden op het gebied van veilig en gezond werken. Iedere organisatie met personeel is wettelijk verplicht om minimaal één VGM-coördinator/Preventiemedewerker aan te stellen.

Wat is VGM?

VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het is een integrale benadering die organisaties helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te handhaven, terwijl ook aandacht wordt besteed aan milieuvriendelijke praktijken. Door deze aspecten te integreren, streeft VGM naar het minimaliseren van risico's, het beschermen van werknemers en het bevorderen van duurzaamheid.

Afkorting VGM: Waarom is het Belangrijk?

De afkorting VGM dient als een handige samenvatting van de drie pijlers – Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het benadrukt het holistische karakter van een goed VGM-beleid en benoemt de gelijkwaardige aandacht die elk van deze gebieden verdient.

Wat is het verschil tussen een VGM-coördinator en een Preventiemedewerker?

De termen VGM-coördinator en Preventiemedewerker worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt. De Arbowet noemt geen termen als Preventiemedewerker of VGM-coördinator, maar geeft aan dat er een ‘deskundige medewerker’ moet zijn aangewezen die de werkgever bijstaat op arbogebied.

De functies komen op hetzelfde neer, maar bedrijven geven er soms een eigen naam aan. Het grootste verschil is dat de Preventiemedewerker zich vooral bezighoudt met arbozaken. Een VGM-coördinator heeft ook milieuzaken in zijn of haar takenpakket.

Andere namen voor de VGM-coördinator:

 • VG-functionaris
 • Safety Officer
 • QHSE-manager
 • Preventiemedewerker

De naam en de verschillen zijn niet zo belangrijk. Zolang iemands taken maar duidelijk zijn en passen bij de activiteiten en aanwezige risico’s in een organisatie. Soms heeft een bedrijf bijvoorbeeld maar één VGM-coördinator nodig, terwijl een ander bedrijf daarnaast nog een KAM coördinator, een Arbocoördinator en Milieucoördinator in dienst heeft.

Wat doet een VGM-coördinator?

Als VGM-coördinator ben je verantwoordelijk voor het beheer, de uitvoering en verbetering van het VGM-beleid van een bedrijf. Denk daarbij aan een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) opstellen, VGM-risico’s signaleren (bijvoorbeeld tijdens werkplekbezoeken), voorlichting geven over veilig en gezond werken, milieuvergunningen regelen, (bijna)ongevallen registreren en onderzoeken, contact houden met inspectiediensten en rapporteren aan het managementteam.

Deze taken van een VGM-coördinator staan in de Arbowet:

 • (Helpen bij) opstellen en uitvoeren van de RI&E
 • Adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en arbodeskundigen
 • Arbomaatregelen (mede) uitvoeren

Wat is er leuk aan het vak VGM-coördinator?

Als VGM-coördinator werk je samen met alle lagen binnen een bedrijf (én met externe partijen), dus je leert de organisatie heel goed kennen. Jouw werk is een mooie mix van theorie en praktijk. En je hebt vaak zelf in de hand hoe je dagen eruitzien. Ga je een veiligheidsronde lopen, iets uitwerken op kantoor, ’s middags thuiswerken? Jij kiest.

Bovendien staan veel werkgevers te springen om een VGM-coördinator. Zij besteden namelijk steeds meer aandacht aan uitstekende arbeidsomstandigheden en kunnen jouw hulp en advies goed gebruiken.

Een werkdag van een VGM coördinator

Hoe een gemiddelde werkdag van een VGM-coördinator eruitziet, verschilt heel erg per organisatie. Soms is het een neventaak, soms een fulltime baan. Hierbij een voorbeeld van een fulltime VGM-coördinator in een zuivelfabriek.

08.30 – 09.30 uur   Nieuwe (bijna) ongevalsmeldingen doorlopen Je verwerkt de cijfers, onderzoekt de oorzaken, checkt of er nieuw onderzoek nodig is en bedenkt oplossingen om ongevallen voortaan te voorkomen.
09.30 – 12.00 uur   Veiligheidsronde Je loopt een ronde langs de uitvoerders en projectleiders op de bouwplaats van een nieuwe vestiging. Wat zijn de knelpunten rond veilig werken en hoe kun jij ze ondersteunen?
13.00 – 14.00 uur   VGM-overleg Hoe zorgen we ervoor dat collega’s gehoorbescherming dragen? Dat onderwerp bespreek je met enkele medewerkers, de TD, bedrijfsarts, productiemanager en iemand van HR.
14.00 – 16.00 uur   Komst nieuwe compressor voorbereiden Voordat de compressor aangeschaft wordt, doe jij flink wat voorwerk. Je informeert de gemeente, past de RI&E aan en inventariseert en evalueert de veiligheidsaspecten bij plaatsing. Je overlegt met de TD en brengt de medewerkers op de hoogte.
16.00 – 17.00 uur   Vragen beantwoorden Mails en telefoontjes afhandelen van collega’s, aannemers of klanten die vragen hebben over veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu.

Taken VGM-coördinator: Een Overzicht

Als VGM-coördinator heb je bepaalde competenties nodig. Enkele vereisten op een rij:

 • De juiste kennis en vaardigheden hebben omtrent VGM-bewustzijn
 • Gevraagd en ongevraagd durven adviseren (van uitvoering tot management)
 • Projectmatig kunnen werken
 • Sociaal en communicatief sterk zijn
 • Een dikke huid hebben
 • Goed kunnen samenwerken

VGM coordinator opleiding

Nu weet je wat een VGM coördinator doet. Iets voor jou? Je komt aan de passende deskundigheid tijdens de cursus VGM-coördinator/Preventiemedewerker.

In de praktische opleiding VGM-coördinator leer je de arbeidsveiligheid te waarborgen. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar de eigen organisatie.

Download brochure

Download de brochure van onze Preventiemedewerker opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Download brochure

Gerelateerde artikelen