Veiligheid

Wat is een werkplekonderzoek?

Werkplekonderzoek is zorg voor een goede start op de werkplek maar ook hulp bij klachten.

Werkplekadvies: professioneel en geïntegreerd onderdeel beleid

Dat hierbij verder wordt gekeken dan het bureau en de stoel is inmiddels bekend. Het besef is er dat niet alleen facilitaire zaken aanleiding kunnen zijn tot rug-  en nekklachten. Dit brengt met zich mee dat werkplekadvies een serieus, professioneel en geïntegreerd onderdeel is van het beleid.

Werkplek-afdelingsonderzoek een onderzoek waarbij knelpunten van afdeling of bedrijf naar boven komen.
Werkplekonderzoek bij klachten  op basis van duidelijke stappen volgt een rapportage met aanbevelingen. Advies gaat verder dan aanpassen werkplek.

"Aandacht voor individuele inzetbaarheid" 

Wanneer werkplek-afdelingsonderzoek?

Enkele medewerkers geven aan problemen te ervaren tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. U kunt kiezen voor individueel onderzoek óf gelijk de hele afdelingen te screenen. Klachten verwijzen niet altijd direct naar de oorzaak!  Een afdelings-onderzoek kan duidelijk maken waar de échte pijn zit.
Bij een werkplek-afdelingsonderzoek is altijd een rapportage plus een gesprek inbegrepen. Hierin staan aanbevelingen op afdelings- én individueel niveau.
Het is gebruikelijk om een afdelingsonderzoek op uurbasis uit te voeren. Afhankelijk van de diepte van het onderzoek kunt u uitgaan van maximaal 12 medewerkers per dag.

Werkplekonderzoek bij klachten

Een werkplekonderzoek bij klachten is altijd complexer dan een preventief onderzoek. Is er een relatie  tussen werkzaamheden en lichamelijke klachten? Een werkplekonderzoek bij klachten heeft meestal een voorgeschiedenis...

De medewerker die het onderzoek uitvoert, zal kennis moeten hebben van medische zaken, de werkplek én van het werk zelf. Het is belangrijk om goed te kunnen luisteren en zonder vooroordeel een inschatting te maken van belastende factoren. Het scheiden van de hoofdzaken en bijzaken is hierbij cruciaal.

Stappen in een onderzoek:
- Onderzoek bij klachten vraagt om een goede probleem-intake
- Inzicht in voorgeschiedenis, werk en werkplek
- Observatie van werkwijze (met behulp van metingen zoals spierspanning, licht en geluid)
- Na verzamelen gegevens volgt eerste conclusie. Die bespreken wij met de medewerker
- Rapportage met aanbevelingen en conclusie aansluitend op probleemstelling.

Dit advies gaat vaak veel verder dan slechts het aanpassen van de werkplek.

Wil je écht professioneel aan de slag met werkplekonderzoek?

Dan kijk je verder dan standaardinstellingen en werkhouding. Je kunt signaleren of er sprake is van risico’s, dit ter preventie. Je adviezen zijn op een heldere wijze onderbouwd. Niet één werkomgeving is een belemmering voor een adequate analyse. Je krijgt inzicht en instrumenten om professionaliteit op een hoger niveau te tillen. Onderdelen van de opleiding werkplekadviseur zijn: het beoordelen van werkgedrag, uitvoeren van taakanalyses en het aanleren van een effectieve communicatiestijl. Succes verzekerd!

Gerelateerde artikelen