Voordelen van de RI&E

In beginsel starten veel bedrijven met het (laten) uitvoeren van een globale RI&E om maar aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo’n globale RI&E wordt vaak een arbobrede RI&E genoemd omdat het eigenlijk een globale scan betreft van de arborisico’s binnen een organisatie. Hierna stopt helaas vaak het RI&E proces want ‘we hebben immers een RI&E en voldoen daarmee aan de wet.’

Het uitgangspunt dat men hier inneemt is niet juist, want een RI&E is helemaal niet bedoeld als ‘eindstation’. De RI&E is juist een vertrekpunt en een goede basis voor het voeren van arbobeleid. Als werkgever ben je verplicht om beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (artikel 3 lid 1 Arbowet). Naast dat er sprake is van een verplichting tot een RI&E en het voeren van arbobeleid is de RI&E juist een instrument dat je als werkgever moet willen hebben!

Bijdrage aan organisatiedoelen en –continuïteit

Elke organisatie heeft voor zichzelf namelijk (meerdere) doelen gesteld. De organisatieprocessen zijn vervolgens dusdanig ingericht, dat zij naadloos aansluiten op het bereiken van deze doelstellingen. Wat je als organisatie niet wilt is de confrontatie met de negatieve gevolgen van ongevallen, storingen en andere gebeurtenissen. Gevolgen die direct te voelen zijn in de bedrijfsresultaten of negatieve reclame opleveren. Gevolgen die in sommige gevallen zelfs de bedrijfscontinuïteit bedreigen of het einde van de organisatie kunnen betekenen. Als werkgever kun je besluiten om niets te doen. Je neemt dan de gok dat er niets gebeurt en zolang er daadwerkelijk niks gebeurt is dat (financieel gezien) een goede keuze geweest. Wanneer er wel iets verkeerd gaat, dan blijkt de keuze toch een stuk minder goed uit te pakken.

Bescherming tegen bedreigingen

Daarbij zijn er verschillende effecten van risico’s. Denk daarbij aan direct optredende risico’s of uitgestelde risico’s. De direct optredende risico’s komen in het nieuws, de uitgestelde risico’s vaak niet. Denk bij de uitgestelde risico’s aan risico’s op het gebied van gezondheid veroorzaakt door blootstelling aan een falend binnenklimaat, fysieke factoren, fysische factoren en chemisch/biologische factoren. Deze oorzaken kunnen er op termijn toe leiden dat de prestaties van medewerkers aanzienlijk verminderen of leiden tot het maken van meer fouten.

Reductie ziektekosten en -verzuim

Door in te zetten op risicomanagement kan je deze onzekerheden en problemen grotendeels te lijf gaan. De RI&E ligt aan de basis van dit risicomanagement. Het voeren van een goed arbobeleid, met aan de basis een RI&E zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat in de risico’s die spelen binnen de organisatie. Wanneer er zicht is op de risico’s, dan is er iets aan de oorzaken van de risico’s te doen. Door bewust met deze risico’s om te gaan stimuleer je veilig werken onder de medewerkers. Beter zicht op de risico’s en een verbetering van de bewustwording van veilig werken draagt bij aan het verbeteren van de algehele veiligheid in de werkomgeving. Het gevolg daarvan is weer dat ongevallen en ziekteverzuim minder vaak voor zullen komen. Zieke medewerkers kosten geld en leveren niks op, terwijl gezonde werknemers een positieve bijdrage leveren. Als bijkomend voordeel zorgt het hebben (en gebruiken) van een RI&E ervoor dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en u als werkgever hiervoor dus geen boete riskeert.

Financiële baten

Het hebben en actueel houden van de RI&E vereist de nodige inspanning en kost zeker geld, maar zal uiteindelijk meer opleveren. Naast een kleinere kans op het optreden van eerder benoemde onzekerheden, zijn er ook andere financiële winsten te behalen. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid om lagere verzekeringspremies te bedingen. De verzekeringsmaatschappijen staan hiervoor open, maar er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de werkgever wel aan kunnen tonen dat zij de arbeidsomstandigheden serieus neemt en de RI&E als instrument daar actief voor inzet. Bovendien moeten de risico’s in het bedrijf daadwerkelijk tot een lager niveau zijn gedaald en daarmee mogelijk ook het arbeidsgerelateerde verzuim (AI-61). Ondanks de voordelen van het hebben van een RI&E wijst onderzoek van de inspectie SZW uit dat meer dan de helft van de bedrijven in 2016 nog niet over een RI&E beschikt (Arbo in Bedrijf 2016). Redenen die men daarvoor benoemd zijn dat werkgevers niet weten dat ze een RI&E moeten maken of dit simpelweg niet willen of kunnen, bijvoorbeeld omdat daar onvoldoende kennis voor is. Dit is jammer, simpelweg omdat het hebben van een RI&E een van de beste middelen is voor het goed beheersen van de arbeidsrisico’s. De kanttekening die je daarbij kan maken is dat de meerwaarde van de RI&E als instrument sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de uitgevoerde RI&E.

Kwaliteit

De RI&E als instrument is te beschrijven als een proactief proces. De RI&E mag je om die reden niet beschouwen als een op zichzelf staand document, want een document is maar een momentele vastlegging van een situatie. De RI&E is een levend document, dat bij elke minimale wijziging in de organisatieprocessen bijgewerkt dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een nieuwe productielijn. Dit introduceert nieuwe risico’s in het organisatieproces, waar passende maatregelen bij horen. Het RI&E proces loopt daardoor synchroon met het zogeheten management of change (MOC) proces. MOC is een methodiek om veranderingen of wijzigingen te beheersen, want iedere wijziging kan invloed uitoefenen op andere onderdelen van het organisatieproces. Bij MOC ga je voordat je een verandering doorvoert je risico’s analyseren en bij een aanpassing in je organisatie, werkwijzen, machines of materialen blijvend actueel houden.

Veel gestelde vragen

Wat doet een VGM coördinator?

De functies komen op hetzelfde neer, maar bedrijven geven er soms een eigen naam aan. Het grootste verschil is dat de Preventiemedewerker zich vooral bezighoudt met arbozaken. Een VGM-coördinator heeft ook milieuzaken in zijn of haar takenpakket.

Waarom een VCA diploma?

Het VCA examen en het behalen van een VCA diploma is een eis binnen VCA en VCU gecertificeerde bedrijven. Ook kan het een eis zijn van opdrachtgevers.

Hoe kies ik de juiste preventiemedewerker?

Als werkgever mag je een preventiemedewerker aanwijzen, maar er is wel instemming nodig van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Wat is een VCA opleiding

In een VCA opleiding leren deelnemers in 1 dag alles over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Wat zijn de taken van een Preventiemedewerker?

De taken van een Preventiemedewerker zijn divers, dat kan afhankelijk zijn van wat u afspreekt met uw werkgever. Wettelijk zijn er drie taken van een Preventiemedewerker vastgelegd.

Actueel

Gerelateerde artikelen

10/07/2023

Twijfels over een opleiding? Onze informatiebijeenkomsten bieden de oplossing!

Lees verder
25/04/2023

Nachtwerk: hoe gevaarlijk is dat?

Lees verder
25/04/2023

Bagage-afhandelaren moeten direct hulpmiddelen inzetten

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht