Brandveiligheid

Is een Brandmeldinstallatie verplicht?

Het Bouwbesluit schrijft voor in welke situatie een brandmeldinstallatie verplicht is. In het Bouwbesluit (tabel 1) staat bij welke gebruiksfunctie een brandmeldinstallatie verplicht is (om de brand snel te detecteren en de aanwezigen te waarschuwen).

In de tabel staat welk type brandmeldinstallatie je moet hebben: automatisch of niet-automatisch, met volledige bewaking of met gedeeltelijke bewaking. Bovendien vind je hier of je een inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie nodig hebt.

Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Ook worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een ontruimingsalarminstallatie, een rook- en warmteafvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Waarvoor dient een Inspectie van de brandmeldinstallatie?

Een inspectie van de brandmeldinstallatie dient ervoor om te beoordelen of de installatie voldoet. Dit certificaat is belangrijk voor de gemeente, de brandweer of je verzekeraar en voor je bedrijfscontinuïteit. Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt de brandbeveiliging in samenhang met alle overige maatregelen. Zo kijkt hij bijvoorbeeld of de doormelding naar de alarmcentrale of de brandweer goed verloopt en of het onderhoud goed wordt uitgevoerd. In het inspectierapport staat of de brandbeveiliging en de gekozen installatie passen bij jouw situatie. En zo niet, wat je dan kunt verbeteren. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat, op basis van het CCV-certificeringsschema, waarmee je aantoont dat je aan de wet voldoet.