Veiligheidskunde

Wat is het verschil tussen een MVK opleiding en een HVK opleiding?

Het verschil tussen de MVK opleiding en HVK opleiding wordt veel gevraagd. Als potentieel Middelbaar Veiligheidskundige of Hoger Veiligheidskundige is het belangrijk om de verschillen tussen de MVK opleiding en de HVK opleiding te weten.

Samengevat, hebben de Middelbaar Veiligheidskundige en de Hogere Veiligheidskundige een verschil in focus:

  • De Middelbare Veiligheidskunde opleiding richt zich op de praktische onderwerpen en risico’s binnen de organisatie. De Middelbaar Veiligheidskundige is sturend op de werkvloer en veelal praktijkgericht. Het gaat hierbij om vragen als: Heb ik de risico’s in beeld? Hebben we de juiste maatregelen genomen en  nemen we in de uitvoering ook de juiste maatregelen? Vanzelfsprekend komen daarbij veiligheidsplannen, de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het geven van instructies ter sprake.
  • De Hogere Veiligheidskunde opleiding gaat wat verder in op veiligheidskundige modellen om ook sturing te geven aan de organisatie op het gebied van veiligheid. De focus ligt hier op de organisatie als geheel, op complexe risico’s en wetgeving. De Hoger Veiligheidskundige is beleidsmatig en houdt zich bezig met veiligheidvisie en veiligheidstrategie. Daarnaast is er in de HVK opleiding veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De MVK’er concentreert zich meer op de veiligheid op de werkvloer. De HVK’er zorgt dat de organisatie als geheel ook veilig werkt en de structuur biedt om veiligheid voor de werknemers te beschermen. Uiteraard werken Middelbaar Veiligheidskundigen en Hoger Veiligheidskundigen veel samen.

Een Hoger Veiligheidskundige kan zich laten persoonscertificeren. Een gecertificeerd Veiligheidskundige geeft met deze persoonsregistratie aan over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken en is in de Arbowet aangemerkt als één van de vier kerndeskundigen. Een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige mag de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie toetsen.

Download brochure

Download de brochure van onze Preventiemedewerker opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Download brochure

Gerelateerde artikelen