Veiligheid

Wat zijn de taken van een Preventiemedewerker?

De taken van een Preventiemedewerker zijn divers, dat kan afhankelijk zijn van wat u afspreekt met uw werkgever. Wettelijk zijn er drie taken van een Preventiemedewerker vastgelegd.

 

De taken van een Preventiemedewerker zijn divers, dat kan afhankelijk zijn van wat u afspreekt met uw werkgever. Wettelijk zijn er drie taken van een Preventiemedewerker vastgelegd.

Deze drie wettelijke taken zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Iedere organisatie met personeel is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.

Om goed te kunnen functioneren als Preventiemedewerker, is het belangrijk dat u ongehinderd kunt adviseren. Daarom hebben Preventiemedewerkers bescherming tegen benadeling. Zo kunt u niet ontslagen worden vanwege uw werk als Preventiemedewerker.

Wijzigingen taken Preventiemedewerker

1 juli 2017 zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de taken van een Preventiemedewerker. Deze aanpassingen streven een stevigere rol voor de Preventiemedewerker na. De positie van de Preventiemedewerker wijzigt o.a. doordat de OR nu instemmingsrecht heeft over de positie en persoon in de rol van Preventiemedewerker.

Verder heeft de Preventiemedewerker nu ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de kerndeskundigen uit de Arbowet.

Aan de slag als Preventiemedewerker

Bij de praktische cursus Preventiemedewerker leert u hoe u op operationeel niveau de arbeidsveiligheid waarborgt. U bent op de hoogte van de wet- en regelgeving en vertaalt deze naar uw eigen organisatie. Als Preventiemedewerker adviseert u over preventie en registreert en onderzoekt u ongevallen. Ook geeft u voorlichting over veilig en gezond werken.

Heeft u een beleidsmatige rol? De cursus Arbocoördinator sluit dan beter bij u aan.
Heeft u een operationele/uitvoerende rol en vormt u de verbinding naar veiligheidsmanagement? De opleiding Basis Veiligheidskunde (BVK) sluit dan wellicht beter bij u aan.

De termen VGM-coördinator en Preventiemedewerker worden in de praktijk regelmatig door elkaar gebruikt. De Arbowet verwijst alleen naar Preventiemedewerker.

Gerelateerde artikelen