Veiligheid

Hoe kies ik de juiste preventiemedewerker?

Als werkgever ben je verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2019 ruim een kwart van de organisatie geen Preventiemedewerker heeft aangesteld. De Preventiemedewerker is bezig met het bevorderen van de arbeidsveiligheid. Maar hoe kies je die preventiemedewerker? Wij geven je enkele aandachtspunten.

Wat is een preventiemedewerker ook alweer? Preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever bijstaat op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieuaspecten binnen het bedrijf. Het is geen wettelijke term: een preventiemedewerker staat ook wel bekend als safety officer, HSE-manager of KAM-coördinator. Deze collega is de spin in het web als het op een veilige werkomgeving aankomt.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (helpen bij) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en arbodeskundigen over de nodige maatregelen voor een goed arbobeleid
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren

Van neventaak tot fulltime baan

Het takenpakket van een preventiemedewerker verschilt per bedrijf. Meestal is preventiemedewerker een neventaak, soms een fulltime functie. Dat bepaalt de werkgever. Door vooraf een functieprofiel op te stellen, kan de zwaarte van de functie worden ingeschat en kan de preventiemedewerker zijn werk goed uitvoeren. Wat wordt er van de medewerker verwacht en hoeveel tijd, kennis en middelen zijn daarvoor nodig?

Werkgever kiest de preventiemedewerker

Als werkgever mag je een preventiemedewerker aanwijzen, maar er is wel instemming nodig van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit vergroot meteen het draagvlak van de medewerker. Is die personeelsvertegenwoordiging er niet, dan overleg je met alle collega’s. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Een collega uitkiezen

Een preventiemedewerker kiezen is meestal niet ingewikkeld. Vaak is er al een passende collega in beeld. Veel werknemers vinden arbotaken interessant en voeren deze misschien al uit. De verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker passen dan goed in hun straatje.

Maar hoe weet je of iemand geschikt is voor de functie?

Wat de preventiemedewerker moet kunnen

De preventiemedewerker is een contactpersoon, arbocoördinator en beleidsadviseur. Daar is dus flink wat kennis voor nodig. Van de relevante wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Maar ook inzicht in de eigen organisatie is cruciaal. Met kennis van de bedrijfsstructuur, -cultuur, processen, omstandigheden en mogelijke risico’s kan een preventiemedewerker een goed arbobeleid opstellen en hanteren.

Daarnaast hebben preventiemedewerkers bepaalde competenties nodig. Ze zijn leergierig, begrijpen alle lagen van jouw organisatie en kunnen draagvlak creëren. Enkele competenties op een rij:

 • Gevraagd en ongevraagd durven adviseren (van uitvoering tot management)
 • Onafhankelijk zijn
 • Overtuigingskracht hebben
 • Sociaal en communicatief sterk zijn (benaderbaar zijn)
 • Goed kunnen samenwerken
 • Een dikke huid hebben
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Kunnen relativeren

Als niemand preventiemedewerker wil zijn

Lukt het niet om intern een geschikte collega aan te wijzen als preventiemedewerker? Dan kun je de taken uitbesteden aan een externe specialist. Net zoals je een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of vertrouwenspersoon kunt inhuren. Maar let op: deze externe kent jouw bedrijfsomstandigheden niet tot in detail, dus je moet de preventiemedewerker nog steeds ondersteunen.

Opleiding tot preventiemedewerker

Wil je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en ongevallen op de werkvloer voorkomen? Laat jouw collega(‘s) klaarstomen voor hun taak als deskundige preventiemedewerker.

Voor kleine bedrijven met weinig risico’s is onze tweedaagse praktijkgerichte cursus Preventiemedewerker geschikt. Hierin leren deelnemers hoe ze op operationeel niveau de arbeidsveiligheid waarborgen.

Heb je met complexere werkomstandigheden en meer risico’s te maken? Dan heeft jouw preventiemedewerker meer kennis en kunde nodig dan in de korte cursus wordt behandeld. Na een opleiding Basis Veiligheidskunde of opleiding Middelbare Veiligheidskunde kan jouw collega je beter ondersteunen bij de invulling van jouw veiligheidsbeleid. Vraag ons gerust om een vrijblijvend opleidingsadvies.

Gerelateerde artikelen