Mentale veiligheid, wat kan ik als Arbodeskundige betekenen?

Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat je zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. De focus ligt hierbij veelal op fysieke veiligheid. Toch is ook mentale veiligheid een steeds belangrijker onderdeel binnen de werkzaamheden van een Arbodeskundige. Wat kun jij doen om de mentale veiligheid te borgen?

Veiligheidsverplichtingen

Om de veiligheid te borgen inventariseer je de arbeidsrisico’s middels een RI&E. In een Plan van Aanpak leg je vast hoe je deze risico’s gaat aanpakken en beheersen. Ook is het aanstellen van een Preventiemedewerker verplicht vanuit de Arbowet. Wanneer we kijken naar de veiligheidsverplichtingen vanuit de Arbowet zien we dat de focus ligt op fysieke veiligheid. Toch staat ook mentale veiligheid steeds hoger op de agenda.

Een werkgever moet namelijk beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen de organisatie te voorkomen of te beperken. Dit is onder andere seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Eén van de mogelijke maatregelen is de inzet van een vertrouwenspersoon.

Arbodeskundige

Als Arbodeskundige (zoals Preventiemedewerker, Arbocoördinator, Arbeidshygiënist of Veiligheidskundige) heb je een belangrijke taak bij het signaleren van psychosociale arbeidsbelasting. Je bent actief betrokken bij het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. De preventie van psychosociale arbeidsbelasting hoort uitgebreid terug te komen in de RI&E. Maar je kunt als Arbodeskundige meer doen.

Top-down en bottom-up

Het is van belang dat in iedere laag van de organisatie bewustwording plaatsvindt. Als organisatie moet je een gedeelde overtuiging hebben dat (mentale) veiligheid belangrijk is. De ‘top’ van de organisatie kan hierbij het verschil maken. Dit kan zowel door het goede voorbeeld te geven, als door het belang van mentale veiligheid te benadrukken. Als  Arbodeskundige heb je hierbij een belangrijke rol. Je kunt de RI&E gebruiken om mentale veiligheid hoger op de agenda te krijgen. Maar ook signalen vanuit de organisatie kunnen je hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan verzuimanalyses en gesprekken met leidinggevenden.

Leidinggevenden en HR

Iedere leidinggevende en HR-functionaris krijgt in bepaalde mate te maken met integriteit, vertrouwelijkheid en (ongewenste) omgangsvormen. Zij weten in zo’n situatie niet altijd hoe te handelen. Ongewenst gedrag wordt gesignaleerd, maar wat dan? Hoe maken we dit bespreekbaar? Wie kan hierbij helpen? Uiteraard wil je dit zo goed mogelijk aanvliegen, maar je wilt de situatie niet laten escaleren. Zeker omdat ongewenst gedrag vaak onbewust plaats vindt. Het terugvallen op een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Toch wordt de vertrouwenspersoon vaak vergeten. De vertrouwenspersoon biedt opvang en begeleiding voor medewerkers.

Vanuit een leidinggevende rol is het belangrijk te begrijpen wat een Vertrouwenspersoon precies kan betekenen voor het team en de organisatie. Dit geldt voor jou als Arbodeskundige, maar ook voor jouw collega’s met een leidinggevende functie. Doordat leidinggevenden op de hoogte zijn van de rol, de taken en het werkveld van de Vertrouwenspersoon kunnen zij beter ingrijpen bij ongewenst gedrag.

Introductie Vertrouwenspersoon

De introductie Vertrouwenspersoon is opgezet voor iedereen die binnen de organisatie te maken krijgt met o.a. vertrouwelijkheid en integriteit. Tijdens deze ééndaagse introductie wordt er stil gestaan bij de praktische invulling van de rol, de taken en het werkveld van de Vertrouwenspersoon binnen een organisatie. Na de introductieopleiding ben je in staat om de rol van opvang en begeleiding te vervullen binnen de organisatie. Je weet tijdig ongewenst gedrag te signaleren en leert wat een Vertrouwenspersoon kan betekenen.

Download brochure

Download de brochure van de introductie Vertrouwenspersoon en lees alles over het programma, de doelgroep en een uitgebreide beschrijving van de opleiding.

Download brochure

Gerelateerde opleidingen

  • Veiligheidscultuur
Bekijk opleiding
Actueel

Gerelateerde artikelen

27/09/2022

Grensoverschrijdend gedrag directeur: verplicht knuffelen en ‘ballentik’

Lees verder
01/03/2022

Bijzondere zaak: medewerker ontvangt een schadevergoeding van 40.000 euro door bore-out

Lees verder
07/02/2022

Wegwijzer Seksuele intimidatie

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht