Wegwijzer Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk is een serieus probleem in onze samenleving. De gevolgen kunnen ernstig zijn. In eerste instantie voor de direct betrokkene, maar ook voor zijn of haar directe (werk) omgeving, de organisatie en de maatschappij.

De Arbowet

Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat je zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. De focus ligt hierbij veelal op fysieke veiligheid. Sinds 1994 is seksuele intimidatie onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Seksuele intimidatie valt in de Arbowet samen met onderwerpen als agressie, geweld, discriminatie en pesten onder de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA).

Werkgeversplicht

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om te zorgen dat deze vorm van arbeidsbelasting wordt voorkomen of beperkt: ze moeten in het arbeidsomstandighedenbeleid van hun organisatie aangeven hoe ze dat gaan doen. Om dit goed te kunnen doen zijn organisaties verplicht om de risico’s op onder andere seksuele intimidatie in kaart te brengen in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In een plan van aanpak, dat gebaseerd is op de RI&E, moeten maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van seksuele intimidatie. Medewerkers moeten vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren. Verder dient hij toe te zien op de naleving door de medewerkers van de instructies en voorschriften, die erop gericht zijn het risico op seksuele intimidatie te voorkomen of beperken.


Wat je als Arbodeskundige kan betekenen op het gebied van Mentale veiligheid, hebben we uitgebreid beschreven in het artikel Mentale veiligheid, wat kan ik als Arbodeskundige betekenen?

Wegwijzer Seksuele intimidatie op het werk

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken. De wegwijzer seksuele intimidatie op het werk leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van seksuele intimidatie. 

  • Bron: Arboportaal
Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht