Management en communicatie

Wat is de-escalerend handelen?

De-escalerend handelen verwijst naar het gebruik van strategieën en technieken om spanningen, conflicten en potentieel agressieve situaties te verminderen en te voorkomen dat ze escaleren tot een gewelddadig of gevaarlijk niveau.

Het is een benadering die wordt toegepast in verschillende contexten, zoals klantenservice, zorginstellingen, rechtshandhaving, onderwijs en meer, om te helpen bij het omgaan met moeilijke situaties en het behouden van een veilige omgeving. De focus ligt op communicatie, begrip en het verminderen van emoties die tot escalatie kunnen leiden.

Enkele principes van de-escalerend handelen zijn:

 1. Rustig blijven: De persoon die de-escaleert, blijft zelf kalm en rustig, ongeacht de emotionele toestand van de andere persoon. Dit kan helpen om een sfeer van stabiliteit en controle te creëren.

 2. Luisteren en empathie tonen: Het actief luisteren naar de zorgen, frustraties en emoties van de andere persoon en laten zien dat je begrijpt wat ze zeggen. Dit kan de persoon het gevoel geven dat hun standpunt wordt erkend en gerespecteerd.

 3. Respectvolle communicatie: Het gebruik van respectvolle en vriendelijke taal en non-verbale signalen om de persoon gerust te stellen. Vermijd het gebruik van provocerende taal of gedrag dat de situatie kan verergeren.

 4. Niet-oordelende houding: Het vermijden van vooroordelen, veroordelingen of beschuldigingen, en in plaats daarvan proberen te begrijpen waar de persoon vandaan komt en wat hun behoeften zijn.

 5. Ruimte geven: Het bieden van fysieke en emotionele ruimte aan de persoon, zodat ze zich niet bedreigd of beperkt voelen. Het kan nodig zijn om een stap terug te doen en de persoon wat ademruimte te geven.

 6. Opties en keuzes aanbieden: De persoon betrekken bij het besluitvormingsproces door hen opties en keuzes te geven. Dit kan hen een gevoel van controle geven en de kans om een positieve uitkomst te kiezen.

 7. Samenwerking zoeken: Proberen een gemeenschappelijk doel te vinden en samen te werken om een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

 8. Professionele training: Personen die betrokken zijn bij de-escalerend handelen moeten vaak getraind zijn in communicatie, conflictbeheersing en het omgaan met stressvolle situaties.

De-escalerend handelen is gericht op het verminderen van spanningen en het voorkomen van geweld of escalatie. Het kan helpen om conflicten op een constructieve manier op te lossen en te zorgen voor een veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Het is een benadering die wordt toegepast in verschillende contexten, zoals klantenservice, zorginstellingen, rechtshandhaving, onderwijs en meer, om te helpen bij het omgaan met moeilijke situaties en het behouden van een veilige omgeving. De focus ligt op communicatie, begrip en het verminderen van emoties die tot escalatie kunnen leiden.

Enkele principes van de-escalerend handelen zijn:

 1. Rustig blijven: De persoon die de-escaleert, blijft zelf kalm en rustig, ongeacht de emotionele toestand van de andere persoon. Dit kan helpen om een sfeer van stabiliteit en controle te creëren.

 2. Luisteren en empathie tonen: Het actief luisteren naar de zorgen, frustraties en emoties van de andere persoon en laten zien dat je begrijpt wat ze zeggen. Dit kan de persoon het gevoel geven dat hun standpunt wordt erkend en gerespecteerd.

 3. Respectvolle communicatie: Het gebruik van respectvolle en vriendelijke taal en non-verbale signalen om de persoon gerust te stellen. Vermijd het gebruik van provocerende taal of gedrag dat de situatie kan verergeren.

 4. Niet-oordelende houding: Het vermijden van vooroordelen, veroordelingen of beschuldigingen, en in plaats daarvan proberen te begrijpen waar de persoon vandaan komt en wat hun behoeften zijn.

 5. Ruimte geven: Het bieden van fysieke en emotionele ruimte aan de persoon, zodat ze zich niet bedreigd of beperkt voelen. Het kan nodig zijn om een stap terug te doen en de persoon wat ademruimte te geven.

 6. Opties en keuzes aanbieden: De persoon betrekken bij het besluitvormingsproces door hen opties en keuzes te geven. Dit kan hen een gevoel van controle geven en de kans om een positieve uitkomst te kiezen.

 7. Samenwerking zoeken: Proberen een gemeenschappelijk doel te vinden en samen te werken om een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

 8. Professionele training: Personen die betrokken zijn bij de-escalerend handelen moeten vaak getraind zijn in communicatie, conflictbeheersing en het omgaan met stressvolle situaties.

De-escalerend handelen is gericht op het verminderen van spanningen en het voorkomen van geweld of escalatie. Het kan helpen om conflicten op een constructieve manier op te lossen en te zorgen voor een veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Gerelateerde artikelen