Werknemer zakt door het dak en overlijdt. Wie is er schuldig?

Het klinkt als het script van een rampzalige film: een werknemer die door het dak van een metershoge loods zakt, ernstige verwondingen oploopt en uiteindelijk overlijdt. Helaas werd het op 8 mei 2018 realiteit bij een bedrijfsongeval in Berkel-Enschot. Wie is er schuldig aan zijn dood? En wat is het oordeel van de rechtbank?

Op de dag van het bedrijfsongeval voerden twee werknemers van een bedrijf uit het Limburgse Belfeld asbestsaneringswerkzaamheden uit aan een loods. Hier sloeg het noodlot toe. Een van hen zakte door een nokstuk, viel ruim vijf meter en kwam op een betonnen vloer terecht.

Het slachtoffer liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn hoofd en ribben en raakte in coma. Eenmaal uit coma belandde hij in een blijvende toestand van bedlegerigheid en hulpbehoevendheid. Als gevolg van het letsel bleek dat hij vrijwel volledig invalide zou blijven. Het slachtoffer ervoer dit als uitzichtloze situatie en verzocht daarom zelf om te mogen sterven door te stoppen met zijn medische behandeling en voeding. Hij overleed na een ziekbed van drie jaar op 29 april 2021.

Wat zegt het verweer?

De verdediging benadrukt dat het slachtoffer deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (DTA-er) was en kon daarmee zelf potentieel gevaar inschatten. Hoewel het slachtoffer een harnas droeg en een valblok bij zich had om aan te lijnen, gebruikte de werknemer dit niet om zichzelf aan te lijnen.

Daarnaast was hij leidinggevende van het project. Hij was bevoegd toezichthouder en er zouden ook zonder aanwezigheid van de feitelijke leidinggevende (de directeur van het bedrijf) geen regels overtreden zijn. De verdediging vindt dat het slachtoffer zelf als toezichthouder tekortgeschoten is.

Gebrek aan veilig werkplan

Er was een werkplan beschikbaar met daarin een risico-inventarisatie en -evaluatie waarin het valgevaar werd beschreven. Ook werd voorafgaand aan de werkzaamheden een toolbox-meeting gehouden. Toch was er volgens de rechtbank geen sprake van een voldoende concreet en eenduidig plan hoe de werknemers de werkzaamheden veilig moesten uitvoeren.

Daarnaast waren er geen leuningen en was er geen bordes op het dak bevestigd, ook een werkvloer ontbrak. Verder ontbraken preventieve maatregelen voor aanwezig valgevaar door het ontbreken van andere voorzieningen, zoals steigers of vangnetten.

Out of office

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat werknemers hun werk op een gezonde en veilige manier moeten kunnen uitvoeren. De werkgever heeft een zorgplicht en was eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De zorgplicht houdt onder andere in dat de werkgever werknemers moet beschermen tegen eigen fouten of onvoorzichtigheden. De rechtbank vindt daarom dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid ten onrechte naar het slachtoffer doorschoof.

Bij het bepalen van de uitspraak hield de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf niet meer actief is en dat er geen omzet meer wordt gemaakt. De directeur van het bedrijf werkt nu als zzp’er en voelt de ‘financiële boete’ van het bedrijf, zeggen de rechters. Ook realiseert de rechtbank dat een eventuele strafoplegging, in welke vorm of omvang dan ook, het leed van de nabestaanden niet ongedaan zal kunnen maken. 

De uitspraak

Hoewel het ongeval uiteindelijk tot de dood van het slachtoffer leidde, is er volgens de rechtbank geen sprake van dood door schuld. De rechtbank vindt de keuze tot sterven vanuit een menselijk oogpunt begrijpelijk, echter was dit de keuze van het slachtoffer. Wel is de werkgever schuldig aan het zware lichamelijke letsel van de werknemer doordat hij is tekortgeschoten in het opstellen van een concreet en helder veiligheidsbeleid.

De rechtbank legde de werkgever een geldboete van 30.000 euro op, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De voorwaarde van deze proeftijd is dat de werkgever zich niet schuldig maakt aan overtredingen. Daarnaast kreeg de directeur van het bedrijf een taakstraf van tachtig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht