Wat schrijven politieke partijen in hun partijprogramma over het Energielabel?

Wat schrijven politieke partijen in hun partijprogramma over het Energielabel? Onze collega Karin de Ferrante zocht het allemaal voor je uit!

BVNL

Nieuwe huizen moeten worden gebouwd met het meest zuinige energielabel A++++ waarbij ook verwarmen op aardgas als duurzaam wordt bestempeld en alleen echt duurzame maatregelen zoals goede isolatie meetellen. 

VVD

We helpen huurders. We verplichten de uitfasering van energielabel EFG voor huurhuizen in 2029. Zo wordt de energierekening structureel lager en zitten huurders niet in de kou. Daarmee worden huishoudens met een laag inkomen ook minder gevoelig voor de grillen van de mondiale energiemarkten.

CDA

Alle corporatiewoningen met een slecht energielabel moeten voor 2030 zijn verbeterd. Gemeenten krijgen een rol in het wijk-voor-wijk aanpakken van isolatie en verduurzaming van particuliere woningen. We geven voorrang aan kwetsbare wijken, zodat die inwoners niet zelf van alles hoeven uit te zoeken en eerder voordeel hebben van een lagere energierekening. We zetten meer in op coöperatieve initiatieven waarbij buurtgenoten samen aan de slag gaan.

Partij voor de Dieren

Huurders van slecht geïsoleerde woningen hebben het meest te lijden onder de stijging van de gasprijzen. Zij krijgen een afdwingbaar recht op stevige huurverlaging, bijvoorbeeld door woningen met energielabels lager dan C aan te merken als een gebrek. Overheidsgebouwen hebben energielabel A of worden zodanig aangepast dat zij hieraan gaan voldoen. De overheid investeert in het verduurzamen van scholen, sportaccommodaties, zorginstellingen en culturele instanties. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt gedifferentieerd naar energielabel en energieverbruik.

BBB

Er valt nog veel energiewinst te behalen met het isoleren van woningen. 1.5 mln woningen kennen nog een energielabel E, F of G. De gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties verbreden we naar private verhuurders waar de woningen met bovengenoemde labels nog ongeveer 20% van de woningvoorraad vertegenwoordigen.

D66

We maken isoleren financieel aantrekkelijker voor woningeigenaren, gemakkelijker voor verenigingen van eigenaren en verplicht voor verhuurders. D66 heeft zich sterk gemaakt voor de isolatie van de huursector. We hebben daarom geen E, F, en G labels meer in 2028.

De C-labelplicht voor kantoren gaan we veel steviger handhaven en uitbreiden naar alle andere gebouwen die buiten de gebouwen voor bewoning vallen. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij het goede voorbeeld. Bovendien schroeven we deze verplichting op naar label B in 2035 en label A+ in 2040.

Bij1

Er wordt ingezet op de vergroening van de woonomgeving. Verhuurders worden verplicht om woningen op te knappen naar energielabel B of hoger, en van het aardgas te halen zonder kosten voor de verhuurder. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van (sociale) woningen.

De volgende partijen schreven niets over het energielabel in het partijprogramma: Groenlinks | PvdA, Volt, FvD, ChristenUnie, Ja21, 50Plus, PVV, SP en SGP. 

Actueel

Onze nieuwste artikelen

29/11/2023

Sinterklaas levert alle pakjes op tijd bij de juiste kinderen af ... Wat er ook gebeurt!

Lees verder
22/11/2023

Warmtepomp definitief doorgebroken: tweede recordjaar op rij in Nederland!

Lees verder
22/11/2023

5 vragen over hoe het energielabel de hoogte van je hypotheek beïnvloedt

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht