Steeds meer Preventiemedewerkers kiezen voor een Basis Veiligheidskunde opleiding

Op basis van artikel 13 van de Arbowet dient een werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van de wet laten bijstaan door deskundige werknemers. De (deskundige) werknemers beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

Verder staat in artikel 13 dat het verlenen van deze bijstand in ieder geval bestaat uit:

  • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met andere deskundige personen, de ondernemingsraad en/of de personeelsvertegenwoordiging (bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers).

Veel Preventiemedewerkers hebben op het moment dat ze worden aangewezen nog geen gedegen opleiding gevolgd. Vanuit artikel 13 wordt deskundigheid wel geëist, echter is in de Arbowet de mate van deskundigheid niet bepaald. In de RI&E wordt hier wel aandacht aan besteed. Afhankelijk van de bevindingen uit de RI&E, wordt bepaald hoe veel Preventiemedewerkers benodigd zijn en welke taken zij hebben. Ook benodigde deskundigheid kan in de RI&E behandeld worden. De omvang en ernst van de risico’s zijn in dit geval dus bepalend.

De Preventiemedewerker vormt in veel gevallen de verbinding tussen het (veiligheids)management en de werkvloer. Kennis van actuele wet- en regelgeving omtrent veilig werken is dus noodzakelijk voor de Preventiemedewerker. In de praktijk zien we steeds vaker dat zij kiezen voor de Basis Veiligheidskunde opleiding. De Basis Veiligheidskundige is voor zowel het management, reeds opgeleide Veiligheidskundigen, als de werkvloer een goede gesprekspartner. Door de verbinding tussen management en werkvloer weet de Basis Veiligheidskundige ook precies wat er in alle lagen van de organisatie speelt, signaleert problemen en kan hier op inspelen om binnen de organisatie een goede veiligheidscultuur te ontwikkelen of vasthouden. Veel Preventiemedewerkers hebben behoefte aan dat stukje extra kennis over arbeidsrisico’s.

In de opleiding Basis Veiligheidskunde leert men niet alleen wat een taakrisicoanalyses (TRA’s) is, maar moeten ze die ook zelf uitvoeren, evenals een Werkplekinspectie, Toolbox en verzorgen ze een (basis)RI&E. Ze ontdekken dat dit geen academische, op kantoor bedachte vaardigheden zijn, maar dat het daadwerkelijk helpt om het bewust nemen van risico’s tussen de oren van medewerkers te krijgen. Daarmee ontstaat breed gedragen enthousiasme voor veiligheid en ervaren de deelnemers dat veiligheid bijdraagt aan een prettige werksfeer en betrekken ze hun collega’s bij veilig gedrag. Iets dat voor een Preventiemedewerker erg belangrijk is.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht