Scriptie: mogelijke blootstelling bij het mengen van plantenvoeding

Voor de opleiding tot arbeidshygiënist onderzocht Ilse Gieling (50) de (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het mengen van plantenvoeding. Waarom koos ze voor een verdieping in arbeidshygiëne? En wat ontdekte ze in haar onderzoek? Ilse vertelt.

Hoi Ilse! Leuk om je te spreken. Vertel eens… waarom de opleiding arbeidshygiëne?

“Ik wil bijdragen aan het welzijn van de mens. Ik ben zij-instromer en heb een achtergrond in Human Resource Management. Een vak waar ik ook bezig was met het welzijn van medewerkers, maar vrij beleidsmatig. Daardoor belandde ik bij Kader voor de Middelbaar Veiligheidskundige opleiding.

In je werk als MVK’er ben je namelijk ook bezig met het welzijn van de mens, maar vanuit een ander perspectief. Toch wilde ik breder inzetbaar zijn en zocht naar verdieping. Bovendien weet je dat als medewerkers bijvoorbeeld moeten klimmen in steigers dat dit gevaarlijk kan zijn.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is dat anders: daar weten medewerkers soms zélf niet eens dat ze iets schadelijks (kunnen) inademen. Ik vind het waardevol om mensen daar bewust van te maken. Vandaar dus de MAH opleiding

Hoe ben je op het onderwerp voor je scriptie gekomen?

“Vrienden van mij hebben al ruim dertig jaar een Gloriosa kwekerij. Hier kweken ze in een klein familiebedrijf snijbloemen en potplanten op een biologische manier. Ik vroeg me tijdens het rondlopen in de kas af welke stoffen in hun plantenvoeding zaten. Daar hadden ze niet concreet een antwoord op.

Daarnaast mengt de eigenaar de plantenvoeding (onbeschermd) zelf. Tijdens zo’n proces wordt er weleens iets van voedingsstoffen gemorst. Dit zorgt voor kleine brandplekjes in de kleding en irritatie aan de huid. Genoeg reden voor mij om te onderzoeken of er sprake was van gevaarlijke stoffen.”

Wat was je doel van het onderzoek?

“Het doel van mijn onderzoek was het inzichtelijk maken van de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het mengen van voedingsstoffen voor de teelt van Gloriosa.

Daarbij gebruikte ik verschillende onderzoeksmethoden (NEN-EN 689: 2018 en de Zelfinspectietool SZW) om te beoordelen of de eigenaar veilig de plantenvoeding kan mengen en welke (eventuele) veiligheidsmaatregelen hij kan treffen om het huidige proces te verbeteren.

Welke vraag hoorde daarbij?

“Mijn onderzoeksvraag was:

Wat is de blootstelling tijdens het mengen van plantenvoeding ten behoeve van de teelt van Gloriosa en zijn er maatregelen nodig om mogelijke nadelige effecten op de gezondheid van de medewerker te verminderen?”

Wat is je conclusie uit het onderzoek?

“De conclusie is dat de eigenaar de manier van werken moet aanpassen om mogelijke schadelijke gevolgen te beperken, dan wel te voorkomen. Hoewel blootstelling tijdens het mengproces onder de grenswaarden blijft betreft het daggemiddelde, blijven deze bij vijf van de twaalf stoffen niet onder het taakgemiddelde.”

En wat heb je de eigenaar geadviseerd?

“De eigenaar kan overwegen om de stoffen – waarbij de waardes boven het taakgemiddelde uitkomen – door alternatieven te vervangen als dit technisch, praktisch en economisch haalbaar is.

Bovendien raadde ik aan om per direct persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Ook is het bij elke verandering belangrijk om te controleren of de veiligheidsmaatregelen nog voldoende zijn. Daarbij helpt een jaarlijkse veiligheidscheck.

Door deze maatregelen te gebruiken is het mogelijk om de blootstelling tijdens het mengen van plantenvoeding ten behoeve van de kweek van Gloriosa te verminderen.”

Hoe vond je het onderzoek zelf om te doen?

“Hoewel ik het soms een flinke puzzel vond, was het onderzoek enorm interessant om te doen. Daarnaast was het extra leuk dat een longverpleegkundige meelas en vanuit haar expertise kon adviseren. Ook was mijn scriptiebegeleider een grote hulp die altijd snel en concreet reageerde. Dat maakte dat ik steeds meer vertrouwen kreeg en uiteindelijk mijn diploma haalde!”   

Actueel

Onze nieuwste artikelen

12/06/2024

RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Lees verder
12/06/2024

Een tatoeage op het werk: hoe zit dat?

Lees verder
27/05/2024

Warmtepompsubsidie komt vooral terecht bij mensen met veel geld

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht