Nieuws uit de Examencommissie

De Examencommissie Energieprestatie heeft examens, slagingspercentages en cesuur behandeld. Hier zijn een aantal wijzigingen uit voortgekomen.

De Examencommissie Energieprestatie heeft examens, slagingspercentages en cesuur behandeld. Hier zijn een aantal wijzigingen uit voortgekomen. ISSO treft op dit moment alle voorbereidingen om de exameninstituten de wijzigingen door te laten voeren.

Zo is besloten dat de aanvullende examens die voor 1 augustus gemaakt zijn niet meetellen voor het maximaal te maken aantal van drie. Vakbekwaam adviseurs mogen namelijk drie keer het Aanvullend examen doen. Als zij dan niet geslaagd zijn moeten zij de aparte examenmodules 1, 2, 3 en 4B maken, net zoals de nieuwe adviseurs.  Ook is de invloed van de uitkomst van de TOjuli berekening op het examenresultaat verkleind en is de wijze van vermelding van wél geslaagde adviseurs op QBIS verbeterd. Hieronder vindt u alle wijzigingen op een rijtje:

Software toets (Module 4B & 4D)

  • Bij het software-examen wordt de uitkomst van de TOjuli berekening als één van de deelposten behandeld. Bij de deelposten geldt vrijstelling voor één van de deelposten, zodat een onjuist antwoord voor de TOjuli niet direct gevolgen hoeft te hebben voor de uitslag. Deze maatregel is tijdelijk. Als deze maatregel wordt opgeheven wordt een nieuwe foutmarge (i.p.v. de 4%) vastgesteld.
  • Bij de software-examens wordt niet meer gekeken naar de totalen van het energiegebruik.

Aanvullende examens

  • De punten in de toetsmatrijs voor UA-B voor de onderdelen voor installaties worden samengenomen en niet meer uitgesplitst apart in installaties en verlichting. Voor alle onderdelen aangaande installaties (verwarming, koeling, tapwater, ventilatie, elektriciteitsopwekking, bevochtiging en verlichting) kunnen 10 punten worden behaald. Dit heeft niet direct impact op de resultaten.
  • De Aanvullende examens die zijn afgelegd vóór 1 augustus tellen niet mee voor het maximum van drie kansen die voor het Aanvullend examen gelden.

Herbeoordeling examens WA-B en UA-B

De kwaliteit van de examens wordt gemonitord door de examencommissie. Naar aanleiding van klachten en eerste analyses van de gemaakte examens heeft de examencommissie een aantal aanpassingen gedaan. Dit leidt ertoe dat vragen zijn of op korte termijn worden aangepast en heeft dus ook gevolgen voor de beoordeling van de uitkomsten ISSO treft op dit moment alle voorbereidingen om de exameninstituten de wijzigingen door te laten voeren. Meer informatie vindt u op de website van ‘t Examenpark.

Verder voor alle duidelijkheid:

  • Een adviseur die  bijvoorbeeld voor zowel EPA als EPN is gekwalificeerd, kan voor zowel EP Basis als respectievelijk EP Detail drie maal een Aanvullend examen afleggen. We merken dat hier vragen over leven, maar iemand die driemaal gezakt is voor het EP Detail Aanvullend examen, kan alsnog EP Basis Aanvullend examen afleggen. Het maximum van drie geldt dus per deelgebied.
  • Een adviseur die zowel EPA-W als EPA-U vakbekwaam is, dient het aanvullend examen voor utiliteitsbouw te doen. Wanneer de adviseur het aanvullend examen UA-B na drie maal niet heeft gehaald en wel het software examen U4b heeft behaald, dan hoeft deze geen software examen W4b af te leggen maar alleen het aanvullend examen WA-B.   

Verder nog enkele aanvullende mededelingen, die relevant (kunnen) zijn:

  • Vanuit BZK is het bericht afgegeven dat in de regeling, die per 1 december ingaat m.b.t. maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, de beperking van groepsvorming boven de dertig personen niet geldt voor personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, trainingsactiviteiten en educatieve activiteiten. Hieronder mogen ook verstaan worden opleidingen en examens t.b.v. de kwalificatie voor EP-adviseur. Hiervoor gelden nog wel de algemene RIVM richtlijnen.
  • Het software-examen met het softwarepakket van Vabi is in november nog afgenomen op basis van versie 3. Vanaf 1 december worden de examens afgenomen met de nieuwste release, versie 5, die eind november op de markt is gekomen. Deze is volgens Vabi qua interface gelijk aan versie 4 die eind oktober is verspreid en hier hebben kandidaten 1 maand mee kunnen oefenen.
  • In Qbis zijn adviseurs niet alleen meer te vinden op het niveau waarop zij examen hebben gedaan, maar ook op bevoegdheid. Een EP-U Detail adviseur wordt dus ook getoond bij EP-W Basis, EP-W Detail en EP-U Basis.
Actueel

Onze nieuwste artikelen

12/06/2024

RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Lees verder
12/06/2024

Een tatoeage op het werk: hoe zit dat?

Lees verder
12/06/2024

Derde van de Nederlandse woningen heeft Energielabel A

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht