Iedere organisatie heeft er mee te maken, verzuim

Iedere organisatie heeft er mee te maken, verzuim. Dit klinkt als pech, maar de werkelijkheid is anders. In plaats van verzuim wordt ook wel de term absenteïsme gebruikt,: hij of zij die er niet is...

De overheid vraagt van bedrijven een actief beleid om medewerkers inzetbaar te houden. Is er toch sprake van verzuim dan treden er verplichtingen op waar je als bedrijf aan moet voldoen. De manier waarop je dit doet dient geregeld te zijn in het verzuimbeleid. In veel bedrijven is dit beleid een afgeleide van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo'n beleid voorziet dan vooral in de wettelijke verplichtingen van de organisatie. Interessant is het om te kijken hoe je verzuim kunt beperken tot pechgevallen. Vooral als er sprake is van een begeleiding van de zieke medewerker vanuit het bedrijf kan dit een enorme positieve invloed hebben op zowel mensen als cijfers. En zelfs als een medewerker veel pech heeft wil nog niet zeggen dat hij of zij niets meer kan of wil. De vakopleiding casemanagement leert je om een goed verzuimbeleid op te zetten, passend bij de organisatie. Hoe dit eruit ziet kan per organisatie verschillen. De vakopleiding hebben we onderverdeeld in drie thema's van ieder twee dagen. Ieder thema is ook apart te volgen. In CM 1 staat de Wet Verbetering Poortwachter Centraal en het proces van casemanagement. In CM2 kijken we naar complexe verzuim situaties.Veel voorbeelden uit de praktijk helpen je om hier goed mee om te gaan. De laatste module is gericht op het informeren van het management ten aanzien van verzuim. hoe kun je deze cijfers analyseren en hoe kun je verder sturen op verzuim. De cursus wordt gegeven door ras casemanagers uit de praktijk en staat dan ook borg voor een praktijkgerichte aanpak. 

17/05/2024

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Lees verder
24/04/2024

Overheid voldoet niet aan eigen regels energielabel: Vooral Defensie loopt achter

Lees verder
24/04/2024

Kantoren met een laag energielabel zijn steeds minder waard

Lees verder