Drie belangrijke eisen aan de RI&E

In de praktijk is er vaak een groot verschil in de kwaliteit van uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie’s (RI&E).

Dit hangt voor een deel samen met de kennis van degene die de RI&E uitvoert, we zien namelijk vaak dat de benodigde kennis voor het uitvoeren van een RI&E zwaar wordt onderschat. Wanneer je een zoektocht start naar het onderwerp RI&E en wie deze intern uit kan voeren, dan kom je vaak uit op een Preventiemedewerker of Arbocoördinator, zeker wanneer er intern geen kerndeskundige werkzaam is. Ook zijn er binnen veel branches branche RI&E’s beschikbaar. Het probleem met branche RI&E’s is dat het instrument is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in een branche. Dit betekent dat de branche RI&E doorgaans veel van de (belangrijkste) risico’s wel af zal dekken, maar dat er vaak zaken in ontbreken. Juist dit is een grote tekortkoming voor een goede RI&E, want goede RI&E’s zijn actueel, betrouwbaar en bovendien volledig.

1. Actualiteit

Goede RI&E’s zijn actueel. Wanneer in de organisatie de arbeidsomstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe productielijnen, dan zal de RI&E geactualiseerd moeten worden. Indien de RI&E niet geactualiseerd wordt bij veranderende arbeidsomstandigheden, zal deze geen volledig zicht op de risico’s bieden waardoor volledig risicomanagement niet mogelijk is.

2. Betrouwbaarheid

Goede RI&E’s zijn betrouwbaar. Met een betrouwbare RI&E wordt bedoeld dat wanneer een andere veiligheidskundige de RI&E opnieuw uit zou gaan voeren, binnen deze inventarisatie dezelfde risico’s naar voren zouden moeten komen. De RI&E moet betrouwbaar zijn om een zo volledig mogelijke dekking bij risicomanagement te kunnen waarborgen, deze factor hangt daardoor nauw samen met de factor volledigheid.

3. Volledigheid

Goede RI&E’s zijn volledig. Zonder inzicht in de risico’s waaraan medewerkers bloot worden gesteld, kun je veiligheid niet echt managen. Als je als werkgever juist wel dat inzicht wilt en juist wel de veiligheid wilt managen, dan wil je dus graag een alles omvattende en diepgaande RI&E. De RI&E moet tenslotte alle risico’s die de arbeid voor werknemers met zich meebrengt bevatten, inclusief een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen.

Ondanks dat een goede RI&E actueel, betrouwbaar en volledig dient te zijn, is een globale (arbobrede) RI&E vaak niet volledig. In een globale (arbobrede) RI&E wordt namelijk geen diepgaande aandacht besteed aan risico’s. Adviezen zijn vaak algemeen van aard of richten zich op het opstellen van een verdiepende RI&E voor specifieke thema’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als machineveiligheid of fysieke belasting. Vervolgens blijft het daar bij, waardoor het geheel vaak niet compleet is. Waar het om gaat is de tijdige follow-up van maatregelen, terwijl het RI&E instrument vaak als heilig wordt gezien. Bij risico’s zit het venijn vaak in de kleine details. Die details komen niet altijd aan bod in de RI&E. Dit maakt een tijdige follow-up vaak ook lastig. Iets dat niet benoemd is krijgt vanzelfsprekend geen follow-up. Met behulp van aanvullende risicobeoordelingen (bijvoorbeeld in de vorm van Taak Risico Analyses [TRA’s]) zijn deze risico’s op te nemen in de RI&E. Daarmee is volledigheid en betrouwbaarheid van de RI&E te borgen.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

29/11/2023

Sinterklaas levert alle pakjes op tijd bij de juiste kinderen af ... Wat er ook gebeurt!

Lees verder
22/11/2023

Warmtepomp definitief doorgebroken: tweede recordjaar op rij in Nederland!

Lees verder
22/11/2023

5 vragen over hoe het energielabel de hoogte van je hypotheek beïnvloedt

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht