De Omgevingswet komt eraan. Wat moet je weten?

Op donderdag 16 maart zette Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit. Daarmee werd de inwerktreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vastgesteld.

De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet verheldering en efficiëntie gaat bieden. Er zijn in totaal vier verbeterdoelen opgesteld ter argumentatie van de wetsverandering.

  • Het gebruiksgemak verhogen

Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht wordt verhoogd door de Omgevingswet inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in gebruik te maken. Alle wetten en regels worden onder één wet samengevoegd en er komen zoveel mogelijk algemene regels.

  • Integrale benadering stimuleren

De Omgevingswet stimuleert een integrale aanpak tussen verschillende sectoren die betrekking hebben op de fysieke leeromgeving. Dit leidt tot betere afstemming tussen de verschillende disciplines. Betere integrale afstemming leidt tot versnelde en transparantere processen.

  • Meer bestuurlijke afwegingsruimte

Decentrale overheden krijgen onder de Omgevingswet meer ruimte voor afweging van de aanvaardbare kwaliteit van de leefomgeving. Onder de huidige wet- en regelgeving is centraal vastgelegd welke normen voor bijvoorbeeld geluid en trillingen zijn toegestaan. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten zelf maatwerk leveren per deelgebied.

  • Processen versnellen en verbeteren

De termijnen voor besluitvorming van overheden is verkort. Zo is de beslistermijn rondom vergunningsverlenging verkleind van 26 naar 8 weken.

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De Omgevingswet brengt daarnaast meerdere veranderingen met zich mee op het vakgebied van de milieucoördinator.  Met onze opleiding tot milieucoördinator wordt jouw kennis over de diverse milieuonderwerpen en -wetgeving weer actueel en bijgespijkerd. De combinatie van het beschikken over kennis, het hebben van inzicht en het kunnen vinden en analyseren van de benodigde feitelijke kennis, zijn vaardigheden die ontzettend belangrijk zijn voor het goed kunnen functioneren als milieucoördinator. De wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt betekenen ook de nodige veranderingen voor het vakgebied van de milieucoördinator. 

Wil je als veiligheidskundige of kwaliteitsmedewerker je inzetbaarheid vergroten door meer kennis en achtergrond te verkrijgen met betrekking tot het milieu? Dan is onze opleiding tot milieucoördinator een perfecte aanvulling. De opleiding neemt in totaal 3 lesdagen in beslag.

Wil je nog wat meer informatie ontvangen? Dan kun je hier onze brochure downloaden. Je ontvangt dan de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting.

Download brochure

Download de brochure van onze Milieucoördinator opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Actueel

Gerelateerde artikelen

10/04/2024

Zwendel met VCA-diploma's: Arbeidsinspectie maakt zich zorgen

Lees verder
10/04/2024

Kader Academy breidt opleidingsaanbod uit met integratie Etop

Lees verder
10/04/2024

Werknemer klaagt werkgever aan voor opgelopen schade, maar wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht