Belang rol Veiligheidskundige

Op 24 juni 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat nalatigheid van een werknemer mbt het veilig uitvoeren van werkzaamheden niet zonder meer verhaald kan worden op een werkgever. Wanneer de werkgever aan kan tonen dat aan alle verplichte veiligheidsmaatregelen is voldaan, dan is deze niet aansprakelijk voor gevolgschade bij het onveilig uitvoeren van werkzaamheden door de werknemer.  Het maakt daarbij niet uit of het hier om opzet, roekeloosheid of nalatigheid van de werknemer gaat. Feit blijft dat wanneer een werkgever aan alle veiligheidsverplichtingen heeft voldaan, deze niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gevolgschade veroorzaakt door toedoen van de werknemer.

Een middelbaar veiligheidskundige MVK of hogere veiligheidskundige HVK speelt  een belangrijke rol bij het opstellen van veiligheidsprocedures en veiligheidsinstructies binnen uw organisatie. Met de aanwezigheid van deze documenten maakt uw organisatie namelijk aantoonbaar dat aan alle verplichte veiligheidsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen is voldaan. Indien een werknemer binnen uw organisatie werkzaamheden buiten de gestelde procedures en/of instructies uitvoert, dan kan de gevolgschade bij een eventueel incident nimmer op de organisatie worden verhaald.

De uitspraak van de Hoge Raad onderstreept te meer dat het voor werkgevers uitermate belangrijk is dat veiligheidsmaatregelen aantoonbaar zijn. Een middelbaar veiligheidskundige MVK of hogere veiligheidskundige HVK kan hier een belangrijke rol in vervullen. Zowel een middelbaar veiligheidskundige MVK als een hogere veiligheidskundige HVK heeft alle kennis in huis voor het opstellen van veiligheidsprocedures en veiligheidsinstructies.

Zorg ervoor dat uw organisatie ook over de deskundigheid van een middelbaar veiligheidskundige MVK of hogere veiligheidskundige HVK beschikt en blijf gevrijwaard van aansprakelijkheid door toedoen van een werknemer!

Actueel

Onze nieuwste artikelen

29/11/2023

Sinterklaas levert alle pakjes op tijd bij de juiste kinderen af ... Wat er ook gebeurt!

Lees verder
22/11/2023

Warmtepomp definitief doorgebroken: tweede recordjaar op rij in Nederland!

Lees verder
22/11/2023

5 vragen over hoe het energielabel de hoogte van je hypotheek beïnvloedt

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht