Aansprakelijkheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Tijdens de Masterclass Aansprakelijkheid voor Veiligheidskundigen op 7 oktober en 15 november jl. was de bovenstaande vraag de eerste vraag die ik stelde. Bij het maken van een rondje voor het antwoord bleek, dat de aanwezigen allemaal een andere invulling van het begrip “aansprakelijkheid” hebben. De voorbeelden en antwoorden lopen uiteen tussen aansprakelijk zijn in de hoedanigheid van werkgever tot aansprakelijk zijn doordat er bijvoorbeeld een overtreding is begaan krachtens de Wet op de Economische Delicten (WED).

Wanneer ben je aansprakelijk?

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat elke ongewenste gebeurtenis waardoor je geld moet betalen wordt omschreven als een gebeurtenis waarvoor je aansprakelijk bent. En dit klopt ook: aansprakelijk zijn houdt in, dat je (als onderneming) de nadelige gevolgen van een zekere gebeurtenis draagt. Die gebeurtenis hoeft echter helemaal niet binnen jouw onderneming te zijn gebeurd! De onderneming hoeft niet eens te weten dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, om toch de nadelige gevolgen van een gebeurtenis te moeten dragen. In de wet is ruimte gelaten voor risicoaansprakelijkheid. Ook in een overeenkomst of voorwaarden kan worden vastgelegd, dat één partij meer van de nadelige gevolgen draagt dan de andere partij.

Toerekenbaar

Het toverwoord binnen Aansprakelijkheid in de werkomgeving is wat mij betreft dan ook “toerekenbaarheid”. Voor het bepalen van de partij die (het meest) aansprakelijk is en dus de nadelige gevolgen van een gebeurtenis dient te dragen is het essentieel dat de gevolgen van die gebeurtenis aan die partij kunnen worden toegerekend.

Civielrechtelijke toerekening

Toerekening van de gevolgen van een gebeurtenis kent wel veel haken en ogen. Als onderneming (ook een zzp’er kan deze onderneming zijn) kun je aansprakelijk worden gesteld op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierbij kun je als werkgever, maar ook als opdrachtgever, of opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld. Of jij in die situatie de gevolgen dient te dragen van een gebeurtenis hangt dan af van het (vaak gerechtelijke) oordeel of de gebeurtenis aan jou kan worden toegerekend. Hiervoor kom je bij de civiele rechter terecht.

Bestuursrechtelijke toerekening

Je kunt ook bestuursrechtelijk worden aangesproken. Dit gebeurt dan door een overheidsinstantie. Ook deze zal eerst zelf beoordelen of men vindt dat de gebeurtenis -veelal een overtreding waaruit nog niet eens schade hoeft te zijn ontstaan- aan jou kan worden toegerekend. Vervolgens kan de bestuursrechter zich nog uitlaten over de toerekenbaarheid van de gebeurtenis. Voor dit traject kom je bij de bestuursrechter terecht.

Strafrechtelijke toerekening

Hiernaast kun je ook nog een strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit gebeurt ook door een overheidsinstantie, maar niet dezelfde instantie als in het bestuursrecht. Wordt een gebeurtenis strafrechtelijk aan jou toegerekend, dan kom je bij de strafrechter terecht. In dit geval loop je – ook als onderneming/ rechtspersoon- het risico op een strafrechtelijke veroordeling.

Alle drie de trajecten

Als kers op de taart is het theoretisch mogelijk dat je als onderneming alle drie de bovenstaande juridische trajecten tegelijkertijd doorloopt. Heb jij ook interesse in het voorkomen van toerekening binnen al de bovengenoemde trajecten? Meld je dan aan voor mijn Masterclass op woensdag 18 maart 2020.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht