Aansprakelijkheid van de Veiligheidskundige, hoe zit dat eigenlijk?

Juridische aspecten krijgen binnen het werkveld van de Veiligheidskundige een steeds belangrijkere rol. Bij schades en/of ongevallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt steeds vaker gezocht naar aansprakelijke partijen. Met name door het wegvallen van sociale vangnetten worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkheidsstelling.

Aansprakelijkheid is één van de onderwerpen dat er toe leidt dat arbeidsveiligheid bij veel bedrijven hoog op de agenda staat. Veelal betreft dit de bedrijfsaansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer schade wordt veroorzaakt (door werkgever of werknemer) aan personen of zaken. Dit wordt ook wel materiële- en letselschade genoemd.

Beroepsaansprakelijkheid, wat is dat precies?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schade die wordt veroorzaakt door werkgever dan wel hulppersoon bij de uitoefening van een beroep. De schade komt voort uit fouten of verzuimingen die zijn begaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

Het handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaar wordt dus (redelijkerwijs) getoetst aan hetgeen de normaal, redelijk handelende collega in deze situatie gedaan of nagelaten zou hebben.

Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van de Veiligheidskundige in zijn/haar beroep? Als Veiligheidskundige breng je advies uit om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wat als dit advies onjuist blijkt en er schade geleden wordt?

De Veiligheidskundige in loondienst

Een werkgever is aansprakelijk voor het gedrag van zijn medewerkers. Bij schade wordt dit gedrag volledig toegerekend aan de werkgever. Dat geldt dus ook voor de Veiligheidskundige in loondienst.
Indien de schade is veroorzaak door eigen opzet of bewuste roekeloosheid (art. 7:661 lid 1 BW) is de werknemer (en daarmee dus ook de Veiligheidskundige in loondienst) zelf aansprakelijk.

Als Veiligheidskundige is het altijd verstandig om eens goed na te denken over de voorwaarden waarop je met je opdrachtgever/werkgever (samen)werkt. Eerder schreven we al het uitgebreide artikel ‘Wordt u als veiligheidskundige aansprakelijk gesteld?’ Hierin wordt de aansprakelijkheid van de Veiligheidskundige verder toegelicht.

Weet je hiermee alles wat je als Veiligheidskundige moet weten over jouw eigen aansprakelijkheid? Nee. Zo zijn er verschillen tussen de Veiligheidskundige in loondienst en de zelfstandige. Ook hebben we het nog niet gehad over derden en collega’s die schade lijden. (Beroeps)aansprakelijkheid komt in de MVK opleiding aan bod en wordt in de HVK opleiding nog verder toegelicht.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht