Subsidie

In Nederland zijn diverse instanties die subsidies beschikbaar stellen voor praktijkgerichte opleidingen. Voor de opleidingen van Kader kan gebruik gemaakt worden van onderstaande subsidies. De subsidieverstrekker bepaalt of de subsidie wordt toegekend. Hier heeft Kader geen invloed op.

NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door

De regeling NL leert door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

Voor meer informatie zie: NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Kijk voor meer informatie bij de OOM-regelingen.

Scholingsvoucher UWV

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een tijdelijke subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Het betreft een tijdelijke regeling.
Wilt u meer informatie?

Let op: Het budget voor de scholingsvoucher voor werkzoekende is bijna benut. Lees hier meer.

ESF

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Twents Fonds voor Vakmanschap

Bij Twents Fonds voor Vakmanschap kan men een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal € 5.000,- om scholing te bekostigen. De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.

Geldersvakmanschap

Verstedelijking, energietransitie en digitalisering. Het zijn een aantal uitdagingen die op de technische sector afkomen. Om (MKB-)bedrijven toekomstproof te maken, is blijvende ontwikkeling van jou als werkgever, werknemer of werkzoekende in de techniek meer dan ooit nodig. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap kan jou daarbij helpen! Door de verbinding te leggen tussen Gelderse bedrijven met scholen, landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Hiervoor kunnen wij een groot samenwerkingsverband en netwerk inzetten. Samen boren we nieuwe kansen aan. En maken we jou nu klaar voor de technologie van straks.