Veiligheid

EHBO & BHV opleidingen

  • EHBO/BHV
Bekijk opleiding
  • EHBO/BHV
Bekijk opleiding
  • EHBO/BHV
Bekijk opleiding

Op grond van de Arbowet moet iedere organisatie in staat zijn om bij calamiteiten de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, totdat professionele hulp aanwezig is. Om hieraan te voldoen moet binnen een organisatie deskundigheid worden verworven. Medewerkers dienen opgeleid te worden tot bedrijfshulpverleners, die bij calamiteiten, zoals brand, ongevallen en andere noodsituaties handelend kunnen optreden.