Slechts 55 procent kantoren heeft verplichte Energielabel C

Sinds 1 januari van dit jaar moeten de meeste kantoorgebouwen Energielabel C of beter hebben, anders mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. Het Kadaster heeft uitgezocht hoeveel kantoren aan deze eis voldoen, en dus ook bij hoeveel dat niet het geval is.

Energielabel C houdt in dat een pand maximaal 225 kWh fossiele energie per vierkante meter per jaar mag gebruiken. Deze labelplicht geldt niet voor alle kantoren. Monumenten en kantoorgebouwen met minder dan 100 m² vloeroppervlakte vallen bijvoorbeeld buiten de verplichting. Bovendien moet de hoofdactiviteit in het gebouw een kantoorfunctie zijn; ten minste 50 procent van de totale vloeroppervlakte moet als kantoor in gebruik zijn. Ook geldt de verplichting niet wanneer het gebouw binnen twee jaar wordt gesloopt of getransformeerd.

Label C of beter

Op de website van RVO staat dat 55 procent van de kantoren in Nederland op dit moment energielabel C of beter heeft. 10 procent van de kantoren heeft energielabel D of slechter en 35 procent heeft geen energielabel. Uit het onderzoeksrapport van het Kadaster, waarop dit is gebaseerd, blijkt dat het om indicatieve cijfers gaat.

Totale oppervlakte kantoorruimte

De totale kantorenvoorraad in Nederland bedroeg op 1 oktober 2022 137.500 adressen met (mede) een kantoorfunctie, met een totale vloeroppervlakte van maximaal 144 miljoen m². Dit is gebaseerd op een adressenbestand dat door RVO is samengesteld op basis van de Landelijke Voorziening WOZ, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de energielabelregistratie. Ook dit zijn indicatieve cijfers.

Indeling in categorieën

Om het aantal kantoren dat een energielabel C moet hebben te kwantificeren, heeft RVO de kantoren ingedeeld in de categorieën ‘zeer waarschijnlijk label C-plichtig’, ‘vermoedelijk label C-plichtig’ en ‘niet label C-plichtig’. In figuur 1 is een overzicht opgenomen van de indeling van de kantorenvoorraad naar deze drie categorieën, in aantallen kantooradressen.

Figuur 1. Aantal kantooradressen met een label C-verplichting.

 

Zeer waarschijnlijk label C-plichtig

Uit figuur 1 blijkt dat van de 137.500 kantooradressen er 65.000 zeer waarschijnlijk label C-plichtig zijn en bijna 28.000 vermoedelijk. Opgeteld schat RVO dus dat voor 93.000 kantoren de label C-plicht geldt. Voor 44.500 kantooradressen geldt dat ze volgens inschatting van RVO geen label C-verplichting hebben. Om welke vloeroppervlaktes het gaat, is te vinden in figuur 2.

Figuur 2. Oppervlakte kantoren met labelverplichting (vierkante meters)

 

‘Mogelijke verduurzamingsopgave’

De helft van de 65.000 kantoren die zeer waarschijnlijk een label C-verplichting hebben, voldoet hier aan. Dat zijn er dus 32.500; ze hebben energielabel A, B of C. Het aantal kantooradressen uit deze categorie met label D of slechter, en die dus niet voldoen aan de label-C-verplichting, is 7.000 (vloeroppervlakte is 10 miljoen m2). Van 25.000 kantoren (vloeroppervlakte ruim 14 miljoen m²) is nog geen energielabel geregistreerd. Volgens het Kadaster hebben deze kantoren ‘mogelijk een verduurzamingsopgave’.

Geen label geregistreerd

In de categorie ‘vermoedelijk label C-verplichting’ voldoen ruim 17.000 kantoren aan de verplichting. Van de 10.640 kantoren die er niet aan voldoen, hebben 3.640 kantoren een energielabel D of slechter en is voor 7.000 kantoren geen energielabel opgegeven. Samenvattend hebben 49.500 van het geschatte aantal van 93.000 kantoren label C, zodat ze aan de verplichting voldoen. Dat is 53 procent. 10.640 kantoren (11 procent) voldoet zeker niet aan de verplichting, en voor 32.000 kantoren (34 procent) is het label niet geregistreerd.

In handen van marktpartijen

Van de 137.500 kantooradressen, met ruim 144 miljoen m², die de kantorenmarkt beslaat, is het overgrote deel (64 procent) in handen van marktpartijen. Daaronder vallen onder meer de bv’s en nv’s. Het gaat hierbij om ruim 67.000 kantooradressen met een totaal vloeroppervlak van ruim 92 miljoen m². 17 miljoen m² (12 procent) is in particulier eigendom, 13 miljoen m² (9 procent) overheidsbezit, 1,5 miljoen m² (1 procent) is in bezit van woningcorporaties en bijna 20 miljoen m² (14 procent) van overige eigenaren, zoals verenigingen en stichtingen.

Particulieren, overheid en corporaties

Van de kantoren die zeer waarschijnlijk label C-plichtig zijn, hebben de marktpartijen de meeste vierkante meters: ruim 53 miljoen. Dit komt overeen met de 69 procent van de vloeroppervlakte die zeer waarschijnlijk label C-plichtig is. De overige kantoorruimte is als volgt verdeeld: particulieren hebben 9 miljoen m² (12 procent), overige eigenaren 8,5 miljoen m² (11 procent), de overheid 5,9 miljoen m² (8 procent) en woningcorporaties 0,4 miljoen (1 procent).

Verduurzamingsopgave in vierkante meters

Het kadaster heeft ook nog verder gekeken naar het eigendom van de kantoren die al dan niet voldoen aan de label C-verplichting. De grootste verduurzamingsopgave in vierkante meters ligt bij de marktpartijen. Bijna 7 miljoen m² heeft label D of slechter, en wanneer ook de ongelabelde kantoren worden meegenomen, gaat het om ruim 15 miljoen m².

Toezicht en handhaving

Gemeenten moeten in samenwerking met de Omgevingsdienst toezien op de labelverplichting. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verduurzamen van het kantoorgebouw, zodat het een energielabel C of beter krijgt. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een rol in het toezicht; deze dienst controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren en winkels. Commerciële advertenties voor verkoop en verhuur hiervan vallen ook onder dit toezicht. Eigenaren die geen energielabel hebben geregistreerd, lopen de kans om een boete of een last onder dwangsom opgelegd te krijgen.

Download brochure

Download hier de brochure van onze Masterclass Energielabel C voor kantoren en ontdek alle informatie die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een lesprogramma, een module-indeling en aanvullende informatie.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

29/11/2023

Sinterklaas levert alle pakjes op tijd bij de juiste kinderen af ... Wat er ook gebeurt!

Lees verder
22/11/2023

Warmtepomp definitief doorgebroken: tweede recordjaar op rij in Nederland!

Lees verder
22/11/2023

5 vragen over hoe het energielabel de hoogte van je hypotheek beïnvloedt

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht