Overlijden na slippertje op zakenreis: werkgever aansprakelijk?

In Frankrijk heeft de rechter geoordeeld dat de nabestaanden van Xavier X. recht hebben op 80% van zijn inkomen tot aan de datum van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Xavier X. was een ingenieur bij het Franse spoorwegbouwbedrijf TSO. Hij werd in 2013 door zijn werkgever op zakenreis gestuurd om een spoorwegproject te begeleiden.

Xavier kwam ter plaatse te overlijden. Autopsie wees uit dat hij was overleden tijdens of kort na een vrijpartij. Zijn (niet bij die vrijpartij aanwezige) echtgenote was niet blij met dit bericht en heeft de werkgever van Xavier aansprakelijk gesteld. Zij stelde vanaf 2013 dat er wel degelijk een causaal verband heeft bestaan tussen het werk en het overlijden van haar echtgenoot.

Uitspraak Franse rechter

De Franse rechters hebben geoordeeld dat mevrouw gelijk heeft met de stelling:
“Als Xavier niet op zakenreis was gestuurd, dan was hij niet overleden.” Ook Franse Arbeidsdeskundigen waren veelal van mening dat het hier gaat om een accident du travail.[1] Het is in die gevallen in Frankrijk de gewoonte dat nabestaanden van een werknemer die tijdens de werkuren overlijdt, uitgebreid vergoed worden.

Hoe zit dat in Nederland?

In Nederland is deze uitkomst vooralsnog ondenkbaar. Volgens de Nederlandse regelgeving[2] heeft de werkgever een zorgplicht t.a.v. haar werknemers. Om aan die zorgplicht te voldoen, moet de werkgever die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden[3]. De meeste werkgevers zijn in dat licht ook verplicht tot het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); het onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers in een organisatie. Artikel 1, lid 3 sub i. Arbeidsomstandighedenwet omschrijft; “arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, (…).” Het plegen van overspel tijdens een zakenreis zou in dit geval (voor de meeste beroepen) niet in de omschrijving “in verband met het verrichten van arbeid” passen.

Masterclass Aansprakelijkheid

Wilt u meer weten over de verplichtingen en aansprakelijkheid van werkgevers? Kom naar onze Masterclass Aansprakelijkheid voor Veiligheidskundigen op woensdag 18 maart in Zeist!

Wendy Franken, als bedrijfsjurist verbonden aan Kader.

Bronnen:
[1] https://www.thetimes.co.uk/article/employer-held-liable-for-workers-death-after-sex-9nflwtptg
[2] https://www.thetimes.co.uk/article/employer-held-liable-for-workers-death-after-sex-9nflwtptg
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658
[3] Ingevolge lid 2 van artikel 7:658 BW dient werkgever daarom aan te tonen dat zij heeft voldaan aan haar verplichtingen die voortvloeien uit lid 1 van dit artikel, namelijk dat zij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat haar werknemers bij de uitoefening van hun functie schade lijden. Daarbij geldt dat deze zorgplicht geen absolute waarborg inhoudt voor de veiligheid van de werknemer. Een werkgever is gehouden die maatregelen te treffen de redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen te voorkomen (Hoge Raad 9 juli 2004, LJN: A08171).
Actueel

Onze nieuwste artikelen

12/06/2024

RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Lees verder
12/06/2024

Een tatoeage op het werk: hoe zit dat?

Lees verder
27/05/2024

Warmtepompsubsidie komt vooral terecht bij mensen met veel geld

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht