Nieuw certificatieschema Arbodeskundige!

Per 1 juli 2022 treedt er een nieuw certificatieschema in werking. Dit certificatieschema heeft betrekking op de persoonscertificering voor de arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Dit nieuwe certificatieschema is in het leven geroepen om de kwaliteit van het toetsen van, en het adviseren over de RI&E te verbeteren.

Volgens de Arbowet is elke werkgever in Nederland verplicht om een RI&E te laten maken, inclusief een plan van aanpak. De werkgever is verplicht deze RI&E te laten toetsen door een bedrijfsarts of een gecertificeerde Arbokerndeskundige. Voor allen geldt dat ze dit zelfstandig of als onderdeel van een gecertificeerde arbodienst kunnen doen. Een Arbokerndeskundige is een Hoger Veiligheidskundige, een Arbeidshygiënist of een Arbeids- en Organisatiedeskundige die gecertificeerd is door een aangewezen instelling.

In het voorgaande certificatieschema kon één van de Arbodeskundigen een volledige RI&E toetsen. Met het vernieuwde certificatieschema wordt er onderscheid gemaakt tussen een systeemtoets en een toets binnen de zogenaamde scope (scopetoets). De Arbokerndeskundige voert een systeemtoets uit over het gehele arbeidsomstandighedenterrein binnen de betreffende organisatie. Vervolgens wordt er bij de scopetoets dieper ingegaan op de verschillende risicogebieden. Gaat de RI&E afdoende in op alle risico’s die zich voor kunnen doen op dat gebied? De scopetoets valt binnen de verantwoordelijkheid van de Arbokerndeskundige en wordt afgedekt door het expertisegebied van de Arbokerndeskundigen. Deze zijn uitgewerkt in onderstaande tabel.


Tabel 2 uit de publicatie van de Staatscourant.

 

Naar aanleiding van zowel de systeem- als de scopetoets brengt de Arbodeskundige een advies uit over de RI&E. Een organisatie zal voor de RI&E toets een Arbokerndeskundige moeten inschakelen met een scope die het beste aansluit bij de risico’s die zich voordoen. Op deze manier kijkt elke Arbokerndeskundige naar de risico’s binnen zijn eigen expertise. Met het nieuwe certificatieschema kan het dus voorkomen dat een organisatie twee of meer Arbokerndeskundigen in moet schakelen omdat de risicogebieden breder zijn dan die welke vallen binnen de scope van één Arbokerndeskundige. De verwachting is dat dit resulteert in RI&E’s van een hoger niveau.

Bron: Staatscourant

Download brochure

Download de brochure van onze Arbeidshygiëne opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag en waar een scriptie aan moet voldoen.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht