Goed werkgeverschap: dit zijn de belangrijkste veiligheidsverplichtingen

Volgens de Arbowet moet een werkgever zich als een goed werkgever gedragen. Dat betekent onder meer dat u zorgt dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Waar u daarbij aan moet denken? Wij zetten 4 veiligheidsverplichtingen op een rij.

Goed werkgeverschap is een heel breed begrip. Een goed werkgever betaalt zijn werknemers op tijd, ontslaat collega’s niet zomaar, geeft genoeg vrije dagen, voorkomt voortrekkerij, biedt scholing enzovoorts. Maar goed werkgeverschap is ook: zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. Dit noemen we de zorgplicht.

5 voordelen van goed werkgeverschap

Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht moet u als goed werkgever een passend arbobeleid voeren. Dat lijkt misschien saai papierwerk, maar een goed arbobeleid levert u en uw collega’s veel op. Dit zijn enkele voordelen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden:

 • Minder gezondheidsrisico’s
 • Minder ziekteverzuim
 • Minder schadeclaims
 • Meer werkplezier
 • Meer productiviteit

U mag zelf uw arbobeleid vormgeven

U bent er als werkgever verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Het lastige is: in de wet staan alleen algemene richtlijnen voor uw arbobeleid. U mag het beleid zelf invullen op een manier die het beste bij uw organisatie past. Zo staat in er het Arbobesluit (uitvoeringsbesluit van de Arbowet) wel een maximaal toegestaan geluidsniveau op de werkplek, maar u bepaalt zelf hoe u aan dat voorschrift gaat voldoen. Alle te nemen maatregelen en te volgen richtlijnen rondom veilig werken staan ook vaak vastgelegd in een arbocatalogus, specifiek gericht op de branche waarin u werkt. Denk aan de laatste stander der techniek, alternatieve werkwijzen, normen en best practices.

4 veiligheidsverplichtingen voor goed werkgeverschap

Een veilige werksituatie creëren, voor uw werknemers én uzelf, omvat vele onderwerpen. Maar wat bent u als werkgever verplicht volgens de Arbowet? Dit zijn de veiligheidsverplichtingen rond goed werkgeverschap die u snel kunt oppakken:

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 2. Preventiemedewerker
 3. Voorlichting werknemers
 4. Toezicht houden
 • Niet verplicht, wel verstandig: vertrouwenspersoon

Let op: alle afspraken en documenten omtrent uw arbobeleid moeten worden goedgekeurd door uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wilt u voldoen aan de Arbowet dan kunt u niet om een RI&E heen. Om de veiligheid te borgen (en te voldoen aan de zorgplicht) inventariseert u als werkgever de arbeidsrisico’s. In een Plan van Aanpak legt u vast hoe u deze risico’s gaat aanpakken en beheersen.

 1. Preventiemedewerker

Als werkgever bent u verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Deze collega is bezig met het bevorderen van de arbeidsveiligheid. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn. Let op dit geldt enkel als de directeur zelf over voldoende deskundigheid en ervaring bezit op dit terrein.

De term “preventiemedewerker” is overigens geen letterlijke wettelijke benaming. Ook benamingen als veiligheidskundige, arboprofessional, Safety officer, HSE-manager of KAM-coördinator zijn functies die zich bezig houden met preventie en bescherming van werknemers op gebied van veilig werken.

 1. Voorlichting werknemers

De zorgplicht voor werkgevers houdt ook in dat uw werknemers weten welke arbeidsrisico’s en veiligheidsmaatregelen er zijn en dat zij zich aan de regels houden. Dit staat in artikel 8 van de Arbowet. Een goed werkgever staat ook bovenaan de Veiligheidsladder. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie, hoe hoger uw trede. Aan u de taak om werknemers voorlichting en onderricht te geven. Bijvoorbeeld via een toolboxmeetings en praktijkgerichte trainingen.

 1. Toezicht houden

Wat ook in artikel 8 van de Arbowet staat: u bent als werkgever verplicht om na te gaan of de veiligheidsregels worden nageleefd. Dat betekent dat u toezicht moet houden. Dit kan bijvoorbeeld via werkplekinspecties. U kunt hier een collega van een andere afdeling voor aanstellen of een externe deskundige inschakelen.

Niet verplicht, wel verstandig: vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon aanstellen is geen wettelijke verplichting, maar het is wel verstandig om te hebben in het kader van goed werkgeverschap. U bent namelijk wél verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Een vertrouwenspersoon helpt u om deze belasting in beeld te krijgen en aan te pakken. Denk aan werkdruk, discriminatie of agressie.

Goed werkgeverschap betekent geen boetes

Wanneer u en uw werknemers de Arbowet niet naleven, wordt u op de vingers getikt door de Inspectie SZW. Niet om uw dwars te zitten, maar om de gezondheid en veiligheid te bewaken. Een overtreding kan leiden tot een waarschuwing, boete of stillegging van het werk. Tegelijkertijd kunnen ook uw eigen werknemers u aansprakelijk stellen bij eventuele schade. Investeer dus in goed werkgeverschap!

Hulp nodig met uw arbobeleid?

Kader helpt graag met uw goed werkgeverschap. Laat bijvoorbeeld uw preventiemedewerker door ons trainen, uw RI&E opstellen of schakel een interim veiligheidskundige in voor uw werkplekinspecties. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

10/04/2024

Zwendel met VCA-diploma's: Arbeidsinspectie maakt zich zorgen

Lees verder
10/04/2024

Kader Academy breidt opleidingsaanbod uit met integratie Etop

Lees verder
10/04/2024

Werknemer klaagt werkgever aan voor opgelopen schade, maar wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht