Milieu & kwaliteit

Holland-Controls

Een opleiding die voldoende breed is om alle aspecten van KAM te behandelen

Holland-Controls is een ISO gecertificeerd bedrijf en als facilitair manager is een van mijn verantwoordelijkheden het KAM systeem. Wij laten ons daarin bijstaan door een consultant. Over de jaren groeide bij mij de behoefte aan meer kennis op dit vlak, maar ik had moeite met het vinden van een goede opleiding daarin. Een opleiding tot MVK vond ik niet breed genoeg, daarin zouden de aspecten kwaliteit en milieu onderbelicht blijven. En drie aparte opleidingen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu vond ik niet heel aantrekkelijk. Min of meer bij toeval ontving ik van Kader informatie over een geheel nieuwe en nog op te starten opleiding: KAM-coördinator.

Na het volgen van een informatie bijeenkomst leek me dit precies passend voor mijn behoeften: een opleiding die voldoende breed is om alle aspecten van KAM te behandelen, maar die tegelijkertijd ook voldoende diepgang biedt met details op ieder van deze gebieden.

Dit bleek volkomen terecht. De opleiding KAM-coördinator biedt ruim aandacht aan de aspecten Kwaliteit, Arbo en Milieu en is duidelijk opgedeeld in blokken per onderwerp. De verschillende docenten zijn ervaren en ter zake kundig. Er is sprake van een zekere overlap tussen de diversen blokken, maar dit heb ik niet als vervelend ervaren. Voor mij persoonlijk in ieder geval geldt dat de kracht zit in de herhaling.

Er is voor ieder van de drie aspecten een bedrijfsopdracht die uitgevoerd dient te worden. Hierop ontvang je gedegen en nuttige feedback. Erg prettig vond ik dat er ook aandacht is voor de minder technische aspecten van KAM management; het uitvoeren van interne audits en het rapporteren, adviseren en presenteren.

Door het volgen van deze opleiding heb ik persoonlijk meer inzicht verkregen in de opbouw van de verschillende normen, en vooral ook de onderlinge samenhang en verbondenheid tussen de aspecten Kwaliteit, Arbo en Milieu. Dit helpt mij in mijn dagelijkse werkzaamheden en ook als organisatie zullen wij hiervan de voordelen ervaren. De leslocatie in Zeist heb ik als zeer prettig ervaren, en een bijzondere vermelding verdient de catering aldaar; prima verzorgd.

Helaas hebben de maatregelen betreffende de corona pandemie ervoor gezorgd dat halverwege de opleiding overgegaan moest worden op digitaal lesgeven. Persoonlijk vond ik dat erg jammer, zoals alle deelnemers, maar daar was niets aan te doen. Deze overgang is door Kader goed opgepakt. Wel zou ik de uitdaging willen meegeven om de opbouw van de lessen hierop toch enigszins aan te passen. Er is een groot verschil tussen het volgen van een les als groep in een lokaal, of individueel via Teams. In de laatste situatie is er een uitdaging om alle deelnemers de gehele dag betrokken te houden.

Het benodigde lesmateriaal werd telkens op tijd in huis bezorgd. Ook de communicatie tijdens het hele opleidingstraject vanuit Kader naar de deelnemers was prima geregeld, de opleidingscoördinator fungeert als vraagbaak, en de digitale leeromgeving werkt prima.

Al met al ben ik zeer tevreden over deze opleiding, en kan ik deze zeker van harte aanbevelen.

Bas Gruintjes, Holland-Controls

8,5

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht