Informatie- en databeveiliging

Privacy & data opleidingen

Er wordt steeds strikter en nauwlettender gecontroleerd op naleving van de privacy wet- en regelgeving. Met de kennis die jij uit deze cursussen opdoet ben je bekend met de basis van dataprotectie en kun je adequaat advies geven over hoe er met persoonsgegevens om gegeven dient te worden.