RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onlangs de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt. De lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningsverleners. Het doel is de uitstoot van potentiële ZZS uit voorzorg te beperken.

De nieuwste versie, gepubliceerd op 5 mei 2024, bestaat uit 404 stoffen. Ten opzichte van de vorige versie, van oktober 2023, zijn er 44 stoffen aan de lijst toegevoegd en 13 stoffen van de lijst verwijderd.

Doel en gebruik pZZS lijst

Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

De Arbeidsinspectie kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot.  Op deze manier kunnen bedrijven en vergunningsverleners de emissie van potentiële ZZS uit voorzorg beperken.

Wil je zien welke gevaarlijke stoffen toegevoegd zijn aan de lijst en welke van de lijst zijn gehaald? Bekijk de lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen, gepubliceerd door het RIVM hier!

Meer weten of leren over Gevaarlijke Stoffen?

Bij Kader Academy wordt het onderwerp Gevaarlijke Stoffen in meerdere opleidingen en trainingen behandeld. Zo wordt er tijdens de Basis Veiligheidskundige en Middelbare Veiligheidskundige opleiding aandacht aan besteed en hebben we een volledige dag Veilig werken met gevaarlijke stoffen