Overheid voldoet niet aan eigen regels energielabel: Vooral Defensie loopt achter

Sinds 2023 is het voor kantoorgebouwen in Nederland verplicht om te beschikken over energielabel C. Uit inventarisatie van het Financieel Dagblad blijkt nu dat meer dan de helft van de gebouwen van de Rijksoverheid zelf niet beschikt over het minimale energielabel. Vooral het vastgoed van Defensie is nog amper verduurzaamd.

Slechts 15 gebouwen van Defensie beschikken over energielabel C of zuiniger. Daarnaast beschikken 18 gebouwen over een energielabel lager dan het verplichte energielabel C en zijn er 574 gebouwen die zelfs helemaal geen energielabel hebben. Uit navraag van het Financieel Dagblad blijkt dat ook het vastgoed van Rijkswaterstaat in bijna de helft van de gevallen niet voldoet aan de duurzaamheidsnorm.

Nederlandse kantoren timmeren aan de weg

Waar de overheid achterblijft, timmeren de Nederlandse kantoren, waaronder commerciële kantoren, wel flink aan de weg. Inmiddels heeft twee derde van al deze kantoren een energielabel C of nog beter. Ministeries, politiekantoren en rechtbanken zijn een uitzondering op de regel wat betreft de overheidsgebouwen, deze zijn in de meeste gevallen al wel energiezuinig gemaakt.

Reactie demissionair minister de Jonge

Demissionair minister Hugo de Jonge erkent dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en dat er nog veel werk te doen is. Aan de enorme achterstand van Defensie ligt jarenlange bezuiniging ten grondslag, zegt de demissionair minister. “Dit is het effect van die bezuinigingen, daar wordt nu een enorme inhaalslag gemaakt”, besluit de Jonge.  

Geïnteresseerd in?

Training Energielabel C voor kantoren

De Training Energielabel C voor kantoren is bedoeld voor toezichthouders en handhavers van gemeenten of omgevingsdiensten, gebouwbeheerders of eigenaren van kantoorpanden, onderhoudsmedewerkers betrokken bij het onderhoud van kantoren of financiers voor duurzaamheidshypotheken en leningen bij aan- of verkoop van kantoorpanden.

Download brochure