Kantoren met een laag energielabel zijn steeds minder waard

Hoe meer energie een kantoorpand verbruikt, hoe lager de waarde. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat vastgoed met energielabel C of lager het moeilijk heeft. Onzuinige panden zijn flink in prijs gedaald. Kopers betalen 20 tot 40 procent minder en ook de huren zijn aanzienlijk lager.

De markt reageert op veranderingen in de wet- en regelgeving. Sinds 2023 is een energielabel C verplicht voor elk pand dat als kantoor gebruikt wordt. Dat betekent dat panden die niet verduurzaamd zijn, steeds minder waard worden. De afgelopen jaren werden minder zuinige kantoorpanden voor flink lagere prijzen verkocht. Inmiddels zijn de investeerders heel attent op het energielabel dat een pand heeft, omdat het energielabel ze direct in de portemonnee raakt.

Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht onthulde een vermindering van wel 20 procent in de waarde van onzuinige panden, ter vergelijking: bij koopwoningen zien we ‘slechts’ een prijsverschil van 10 procent tussen huizen met labels A en D.

Naast hogere verkoopprijs ook hogere huurprijzen voor zuinige kantoorpanden

De Universiteit Maastricht onderzocht naast de hogere verkoopprijzen ook of zuinige kantoorpanden een hogere huurprijs opbrengen. Uit dit onderzoek blijkt dat energiezuinige kantoren gemiddeld een 6,5 procent hogere huurprijs opbrengen. Tot slot blijkt uit onderzoek ook dat zuinige kantoorpanden minder lang leeg staan dan panden die nog niet verduurzaamd zijn. Hoogleraar Kok benadrukt de financiële realiteit: ‘Als je 60 euro per vierkante meter moet investeren in verduurzaming, is dat een substantieel bedrag voor vastgoedeigenaren. Zelfs met een huurstijging van gemiddeld 5 procent na verduurzaming.’ De keuze om nu te investeren in verduurzaming kan het verschil betekenen tussen winst en verlies in de toekomst.

Geïnteresseerd in?

Training Energielabel C voor kantoren

De Training Energielabel C voor kantoren is bedoeld voor toezichthouders en handhavers van gemeenten of omgevingsdiensten, gebouwbeheerders of eigenaren van kantoorpanden, onderhoudsmedewerkers betrokken bij het onderhoud van kantoren of financiers voor duurzaamheidshypotheken en leningen bij aan- of verkoop van kantoorpanden.

Download brochure