Kamervragen over het energielabel

De minister beantwoordde een aantal kamervragen over het energielabel. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Overzicht energielabel C voor kantoren

In antwoord op een vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Energielabel C verplichting voor kantoren heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een overzicht gegeven van de aantallen energielabels.

In juli 2021 had 55% van alle kantoren geen geregistreerd energielabel. Van de kantoren met een energielabel had in juli 2021 46% energielabel A of beter, 13% van de kantoren energielabel B, 17% van de kantoren energielabel C, 7% van de kantoren energielabel D, 4% van de kantoren energielabel E, 3% van de kantoren energielabel F en 10% van de kantoren energielabel G.

Van de label-C-plichtige kantoren had 52% in juli 2021 een geregistreerd energielabel, waarvan 12%-punt een energielabel D of slechter. Dat betekent dat in juli 2021 circa 40% van de label-C-plichtige kantoren voldeed aan de verplichting.

In deze cijfers zijn de verblijfsobjecten meegenomen met enkel een kantoorfunctie (niet de gebouwen met een nevenfunctie). Deze cijfers moeten als ondergrenzen beschouwd worden in verband met onderregistratie. Naar schatting ontbreken hierdoor minstens 2.500 energielabels voor kantoren op het totaal van circa 45.000 kantoren met een energielabel.

De Masterclass Energielabel C voor kantoren van Kader behandelt alle belangrijke aspecten van energiebesparing en verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen.

Aantallen energielabels per woningcategorie bekend

In antwoord op een vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken of per categorie (sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen en koopwoningen) bij benadering het aantal woningen per energielabel kan worden weergegeven gaf  de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een overzicht van de geldige geregistreerde energielabels.

Per 1 juli 2021 zijn 4.567.000 geldige energielabels geregistreerd. In onderstaande tabel zijn de afgeronde cijfers te zien (aantallen x 1.000) van de verdeling van deze labels tussen koopwoningen, totale huursector, sociale huursector en particuliere huursector per labelklasse. Met de nieuwe bepalingsmethode kunnen woningen sinds 1 januari 2021 ook een A+, A++, A+++ of A++++ krijgen, deze labelklassen worden daardoor nu voor het eerst ook weergegeven in deze tabel.


De aantallen per type eigendom zijn indicatief. In deze tabel zijn tweede en volgende woningen van particuliere eigenaren allemaal toebedeeld aan de categorie particuliere huur. In de praktijk zal een deel van deze woningen tot de categorie koop behoren. Dit onderscheid is niet eenduidig uit de beschikbare data af te leiden. Door afronding kunnen de totalen afwijken van de som der delen.

Rijksvastgoed in 2030 gemiddeld label A

In antwoord op een vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken of voor het rijksvastgoed kan worden weergeven hoeveel procent welk energielabel heeft antwoorde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het Rijk verwacht in 2030 het doel van gemiddeld label A te halen.

Alleen publiek toegankelijke gebouwen behoeven een energielabel. Inmiddels voldoet circa 80% van het kantoorvloeroppervlak aan de label C-verplichting van 2023. Voor de kantorenportefeuille geldt dat deze in 2023 gemiddeld label B moet hebben en in 2030 label A. Het Rijk verwacht in 2030 het doel van gemiddeld label A te halen. Daarvoor zijn diverse acties in gang gezet, zoals de ontwikkeling van routekaarten voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het aanvragen van nieuwe labels voor de gemuteerde gebouwenvoorraad.

  • Bron: Tweedekamer.nl
Actueel

Onze nieuwste artikelen

27/05/2024

Warmtepompsubsidie komt vooral terecht bij mensen met veel geld

Lees verder
17/05/2024

Hoe gevaarlijk is geluid op de werkvloer?

Lees verder
17/05/2024

Ongepaste seksrelaties reden voor ontslag?

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht