Certificatiehandleiding Arbokerndeskundige

Vanaf 1 juli 2022 is er een nieuw certificatieschema voor de Arbokerndeskundige in werking getreden. Dit certificatieschema heeft betrekking op de persoonscertificering voor de Arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige. Er zijn nog altijd een aantal vragen over de invulling van de eisen zoals die in deze regeling staan.

Om meer duidelijkheid te verschaffen organiseert Hobéon SKO voorlichtingsbijeenkomsten over het invullen van het portfolio voor aanvragen Arbokerndeskundigen. 

Deze handleiding is ook van toepassing voor certificaathouders die nog in het bezit zijn van een certificaat op basis van het oude certificatieschema (het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige uit 2012). De overgang van dit “oude” certificaat naar het certificaat Arbokerndeskundige wordt gezien als een initiële aanvraag in het kader van hercertificatie.

Het gaat hierbij om twee verschillende situaties:

1. Het “oude” certificaat vervalt na 1 juli 2022.

2. Het “oude” certificaat moet na 1 juli 2022 een tussentijdse controle ondergaan.

In het eerste geval moet de certificaathouder een examen ondergaan zoals beschreven in het certificatieschema Arbokerndeskundige en het examenplan. In het tweede geval kan de certificaathouder een examen ondergaan zoals in het eerste geval, maar de certificaathouder kan er ook voor kiezen het tussentijdse onderzoek volgens de “oude” regeling te ondergaan.

Op www.mijncertificatie.nl vind je alle informatie omtrent het aanvragen van de certificering Arbokerndeskundige.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht