Arbeidsongeval: leren door bedrijf staat voorop!

Werkgevers doen vanaf 1 januari 2023 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren. De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat deze nieuwe werkwijze een positief effect zal hebben op de veiligheid op de Nederlandse werkvloer.

Meldingsplichtige ongevallen

Onder meldingsplichtige ongevallen verstaan we ongevallen met blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. In dat laatste geval volgt er – dit was en blijft zo – een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. Voor zaken waarbij het slachtoffer jongen dan 18 jaar is of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, doet de Arbeidsinspectie sowieso zelf het onderzoek. Daarnaast doet de Arbeidsinspectie ook onderzoek als bijvoorbeeld de historie van het bedrijf daartoe aanleiding geeft of als er sprake is van een ongeval met grote maatschappelijke impact.

Nieuwe werkwijze

Ook in de nieuwe werkwijze zal de Arbeidsinspectie zelf de ongevalslocatie bezoeken. Als de werkgever zelf het onderzoek mag instellen, dan moet zij vervolgens binnen 15 werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de inspectie. Mochten de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit. Dit kan overigens ook leiden tot een boete voor het bedrijf. Wanneer de rapportage en het verbeterplan wel goedgekeurd worden, gaat de Arbeidsinspectie op een later moment bekijken of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt er alsnog een boete.

Veiligheid op de werkvloer verhogen

Het aantal ongevallen op het werk is aanzienlijk. Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er jaarlijks ruim tweeduizend ongevalsonderzoek plaatsvinden. De nieuwe werkwijze vloeit voort uit eerdere pilots en de wens van tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat deze nieuwe werkwijze een positief effect zal hebben op de veiligheid op de Nederlandse werkvloer. Enerzijds doordat bedrijven zelf leren van ongevallen en zo herhaling wordt voorkomen. Anderzijds zul je als werkgever je veiligheidscultuur structureel willen verbeteren en dus investeren in veiligheidsmaatregelen.

Masterclass Ongevalsanalyse

Met de Masterclass Ongevalsanalyse van Kader maak je kennis met de methodieken om de basisoorzaken van incidenten te kunnen vaststellen. Dergelijke vaardigheden helpen jou dus, wanneer je zelf een onderzoek naar een arbeidsongeval moet starten. Onze Masterclass Ongevalsanalyse duurt 2 lesdagen en kost €900,- per persoon, exclusief btw. Wil je alles weten over deze Masterclass? Download dan hieronder onze brochure.

Masterclass Ongevalsanalyse

Interesse in deze Masterclass?

Download de brochure van onze Masterclass Ongevalsanalyse en ontvang uitgebreide informatie over de training, het programma en daarmee de invulling per lesdag. 

Brochure downloaden
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht