Keuren

Waarom is het keuren van valbeveiliging belangrijk?

Het keuren van valbeveiliging is van cruciaal belang om de veiligheid van werknemers of personen die op hoogte werken te waarborgen. 

Valbeveiliging omvat alle maatregelen, apparatuur en procedures die worden genomen om het risico van vallen van hoogtes te minimaliseren en de ernst van mogelijke verwondingen te verminderen als een val toch zou plaatsvinden. Het keuren van valbeveiliging heeft verschillende belangrijke redenen:

  1. Bescherming van werknemers: Valbeveiliging is bedoeld om werknemers te beschermen tegen mogelijke valongevallen, die ernstige verwondingen of zelfs dodelijke afloop kunnen veroorzaken. Door valbeveiliging regelmatig te keuren, wordt de kans op defecte of versleten uitrusting verminderd, wat de veiligheid van werknemers vergroot.

  2. Naleving van wet- en regelgeving: In veel landen zijn er strikte regels en voorschriften met betrekking tot werk op hoogte en valbeveiliging. Het regelmatig keuren van valbeveiligingsapparatuur is vaak een wettelijke verplichting om te voldoen aan gezondheids- en veiligheidsnormen op de werkplek.

  3. Vermindering van aansprakelijkheid: Werkgevers hebben een wettelijke en ethische verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Het niet adequaat keuren van valbeveiliging kan leiden tot ernstige gevolgen, waaronder aansprakelijkheid voor verwondingen of ongevallen.

  4. Verlaging van kosten: Door regelmatig valbeveiliging te keuren en eventuele problemen vroegtijdig te identificeren, kunnen reparaties of vervangingen worden uitgevoerd voordat ernstige defecten optreden. Dit kan helpen om ongeplande stilstand en kostbare reparaties te voorkomen.

  5. Vertrouwen van werknemers: Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Het regelmatig keuren van valbeveiliging en het aantonen van de inzet voor hun veiligheid kan het vertrouwen van werknemers vergroten en hun bereidheid om veiligheidsprocedures te volgen versterken.

  6. Voorkomen van incidenten: Door valbeveiliging regelmatig te keuren, kunnen mogelijke problemen, zoals versleten touwen, beschadigde harnassen of defecte ankerpunten, tijdig worden opgespoord en verholpen. Dit minimaliseert het risico op ongevallen en valpartijen.

Het keuren van valbeveiliging moet worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde professionals volgens de geldende richtlijnen en normen. Het is essentieel om een gedocumenteerd keuringsschema te hebben en ervoor te zorgen dat de valbeveiligingsapparatuur regelmatig wordt geïnspecteerd om de veiligheid van werknemers te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten.