Keuren

Is de NEN 3140 wettelijk verplicht?

Ja, de NEN 3140 is een Nederlandse norm die betrekking heeft op elektrische veiligheid in de arbeidsomgeving.

Hoewel de NEN 3140 geen wet is, heeft deze norm wel een wettelijke status en wordt deze in Nederland gezien als een belangrijke referentie voor de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) van de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verwijst naar de NEN 3140 als een bron van praktische richtlijnen en voorschriften met betrekking tot elektrische veiligheid. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om te voldoen aan de eisen en aanbevelingen van de NEN 3140 om een veilige werkomgeving te waarborgen bij het werken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

De NEN 3140 omvat richtlijnen en procedures voor het veilig werken met elektrische apparatuur, het voorkomen van elektrische gevaren en het beheer van elektrische installaties. Het heeft betrekking op diverse aspecten van elektrische veiligheid, zoals inspecties, keuringen, onderhoud, en veilig gedrag op de werkplek.

Kortom, hoewel de NEN 3140 zelf geen wet is, heeft deze norm een wettelijke status en is het belangrijk voor werkgevers om de richtlijnen ervan te volgen om te voldoen aan de relevante arbeidsveiligheidsvoorschriften in Nederland.