Veiligheid

EHBO & BHV opleidingen

Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Bekijk opleiding

EHBO - Eerste Hulp bij Ongelukken

Bekijk opleiding

Ploegleider BHV - Bedrijfshulpverlening

Bekijk opleiding

Coördinator BHV - Bedrijfshulpverlening

Bekijk opleiding

Hoofd BHV - Bedrijfshulpverlening

Bekijk opleiding

Op grond van de Arbowet moet iedere organisatie in staat zijn om bij calamiteiten de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, totdat professionele hulp aanwezig is. Om hieraan te voldoen moet binnen een organisatie deskundigheid worden verworven. Medewerkers dienen opgeleid te worden tot bedrijfshulpverleners, die bij calamiteiten, zoals brand, ongevallen en andere noodsituaties handelend kunnen optreden.