Werkzaam in de topsport, media of het bedrijfsleven? De schreeuw om de Vertrouwenspersoon wordt steeds groter

Topsport, de media of het bedrijfsleven, gevallen van grensoverschrijdend gedrag komen overal voor.De noodzaak voor een vertrouwenspersoon wordt steeds groter, ziet ook de Nederlandse overheid. Het is niet voor niets dat er met een meerderheid van stemmen een wetsvoorstel werd aangenomen waarin werkgevers met meer dan 10 werknemers verplicht een vertrouwenspersoon moeten aanstellen. 

Om de kwaliteit van vertrouwenspersonen in Nederland te waarborgen is de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV) in het leven geroepen. De LVV richt zich op het behartigen van de belangen en ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt het de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Persoonscertificering creëert waarde en vertrouwen

Vakmanschap moet worden onderhouden én aangetoond. Dat kan door middel van persoonscertificering. Bij Kader Academy staan we voor kwaliteit, de Kader-kwaliteit! Om dit te onderstrepen is onze opleiding tot vertrouwenspersoon officieel geaccrediteerd door het LVV. Na behalen van het diploma kan een persoonscertificering bij het LVV aangevraagd worden. Door middel van dit persoonscertificaat kun jij als vertrouwenspersoon aantonen dat je aan de gestelde beroepseisen voldoet. 

Wat leer je tijdens de opleiding Vertrouwenspersoon? 

Onze opleiding tot Vertrouwenspersoon duurt in zijn totaliteit 5 dagen en je gaat aan de slag met 
onderwerpen als: 
• Seksuele intimidatie; 
• Pesten;
• Communicatieve vaardigheden van een vertrouwenspersoon;
• Wet- en regelgeving;
En nog veel meer! 

Aan het einde van de opleiding ben je op de hoogte van de geldende wetgeving, procedures, de competenties, taken, rol en bevoegdheden binnen deze functie. Je kunt medewerkers adequaat opvangen, begeleiden en adviseren bij hun vraagstukken over integriteitskwesties of ongewenst gedrag problematiek. De gedragscodes, procedures en regelingen binnen de organisatie hebben geen geheimen meer voor je. 

Enthousiast? 

Wil jij je verder bekwamen als vertrouwenspersoon én je vakmanschap onderstrepen? Dat kan én dat kan snel! Op 28 maart starten wij namelijk met een frisse groep vanuit onze locatie in Den Bosch. Als je nog meer informatie wilt kun je hieronder onze brochure downloaden. Daarin staat alle aanvullende informatie over de onderwerpen, lesdagen en de toegevoegde waarde voor jouw carrière.

Brochure downloaden

Wil je meer weten over de opleiding tot Vertrouwenspersoon? Download dan onze brochure!

Download brochure