Tweede druk maakt maatwerkadviezen duidelijker en eenvoudiger

De tweede editie van de publicaties 75.2 ‘Maatwerkadvies utiliteitsgebouwen’, 82.2 ‘Maatwerkadvies woningen en woongebouwen’ en het rapport 110293 ‘Modelbeschrijving Maatwerkadvies Woningen, Woon- en Utiliteitsgebouwen’ zijn uitgebracht. In deze nieuwe versies zijn diverse correcties en verduidelijkingen doorgevoerd.

ISSO-publicaties 75.2 en 82.2 beschrijven de methoden voor het opstellen van maatwerkadvies voor energiebesparing en verduurzaming bij respectievelijk utiliteits- en woongebouwen, gebaseerd op de rekenkern van de NTA 8800. De onderliggende formule-structuur staat beschreven in de modelbeschrijving, waarin de afwijkingen van de basis NTA 8800 worden uitgelegd. De drie publicaties verschenen in 2023, maar bleken enkele onduidelijkheden en inefficiënties te bevatten. Daarom is deze tweede druk nodig gebleken.

Afzonderlijke woonfuncties binnen woongebouwen

Een goed voorbeeld hiervan is het opnemen van meerdere woonfuncties in een woongebouw. Voorheen ging het opnameprotocol bij woongebouwen altijd uit van één woonfunctie, wat leidde tot vragen en onnauwkeurigheden in berekeningen, bijvoorbeeld met betrekking tot warmtapwatergebruik. Vooral voor woningcorporaties is het nuttig om de verschillende woningen in een woongebouw apart te benaderen. Bij VvE’s zijn de gegevens van afzonderlijke woningen vaak niet bekend. In de tweede druk is het nu aan de gebruiker om te bepalen of deze woningen apart worden opgenomen.

Correctiefactoren bij ventilatie

De berekening van het energielabel volgens NTA 8800 gaat ervan uit dat de ventilatie voldoet aan de normen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wat in de praktijk niet altijd het geval is. In de vorige editie werd bij het maatwerkadvies een correctiefactor toegepast afhankelijk van het type ventilatiesysteem: 0,75 voor systeem D, 0,5 voor systeem C, en 0,25 voor systeem A. Voor spuiventilatie en infiltratie werd een factor van 0,5 gehanteerd. In de tweede druk kan de gebruiker nu zelf een correctiefactor invullen.

Invoer stooklijn luchtbehandelingskast

Een vereenvoudiging betreft de invoer voor de inblaastemperatuur van de luchtbehandelingskast (LBK). Voorheen kon elke waarde worden ingevoerd, maar nu zijn er drie standaard stooklijnprofielen: hoog, midden, of laag. Het profiel is afhankelijk van de interne warmtelast en de mate van isolatie. Deze paragraaf over het berekenen van de stooklijn van de LBK, die eerder alleen in publicatie 75.2 stond, is nu ook toegevoegd aan publicatie 82.2. Hoewel LBK’s minder voorkomen in de woningbouw dan in de utiliteitsbouw, is het nu mogelijk om deze mee te nemen als ze wel aanwezig zijn.

Bepaling interne warmtelast en setpointtemperatuur

De methode om de interne warmtelast te berekenen aan de hand van het gemeten elektriciteitsgebruik is vervangen door een vrije invoer. Hierbij wordt niet voorgeschreven hoe dit te bepalen, wat naar eigen inzicht kan worden gedaan, bijvoorbeeld met een berekening. De andere methode, gebaseerd op gebruikersprofielen, blijft ook mogelijk. Daarnaast is de setpointtemperatuur voor verwarming en koeling nu vrij in te voeren.