Toezeggingen Ollongren ten aanzien van energielabel

Morgen, 12 mei 2021, is de ‘inbreng schriftelijk overleg’ van de vaste Commissie Binnenlandse Zaken. Kamerleden brengen dan vragen over toezeggingen die tijdens debatten zijn gedaan inzake het energielabel. Dit is een gedachtewisseling in commissieverband die vergelijkbaar is met een algemeen overleg, maar dan schriftelijk.

Zo'n overleg wordt aangevraagd door kamerfracties als er naar aanleiding van een brief naar een minister of staatssecretaris aan de Kamer nog vragen leven bij de fracties. Dit naar aanleiding van de brief van 20 april van minister Kajsa Ollongren. 

Aantallen adviseurs

De versoepelde manieren van afnemen van examens, fysiek en online, hebben geresulteerd in een toename van bijna 400 adviseurs sinds 1 januari 2021. Daarmee zijn er per 1 april 2021 in totaal 900 energieadviseurs beschikbaar. Met het huidige aantal aanmeldingen voor zowel de online als de fysieke examens kunnen dat begin mei circa 1.000 adviseurs zijn. Vanuit het OpleidersCollectief heeft Kader aangegeven dat er toenemende interesse is in de opleidingen van energieadviseurs is. De examenbureaus hebben een groei van aanmeldingen voor met name de fysieke examens vastgesteld. De verwachting is dat het aantal vakbekwame energieadviseurs de komende periode toe zal blijven nemen.

Vindbaarheid van de adviseur

Uit de evaluatie onder certificaathouders blijkt dat circa driekwart van de labels en BENG-berekeningen binnen de gewenste doorlooptijd of maximaal twee weken later wordt geleverd. Specifiek voor particulieren heeft Woninglabel.nl een gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot oplevering van het energielabel gemeten van 14 dagen in februari. In deze resultaten zijn geen grote regionale verschillen waar te nemen. Wachttijden van enkele maanden zijn dus uitschieters en niet representatief voor de gehele markt.

Met betrekking tot de vindbaarheid van de adviseurs via het Centraal Register Techniek wordt er hard aan gewerkt om naast de certificaathouders ook zelfstandigen onder koepelorganisaties vindbaar te maken en de zoekmogelijkheden uit te breiden.

Kwaliteit

In de uitzending van het televisieprogramma Radar van 29 maart jl. was te zien hoe voor één woning drie op onderdelen afwijkende labels werden geregistreerd. Naar aanleiding van de uitzending zijn een aantal acties ondernomen. Als eerste zal door de certificerende instelling de woning worden bezocht om een controle audit uit te voeren. Als tweede zal het gesprek gevoerd worden met InstallQ en de certificerende instellingen om te kijken hoe eventuele fouten tijdig aan het licht kunnen komen en hersteld kunnen worden.

Digitaal energielabel

De marktconsultatie, om het nieuwe energielabel ook digitaal aan te kunnen vragen, loopt. Er zijn acht inschrijvingen ontvangen en deze worden op dit moment beoordeeld. Over de uitkomsten, de mogelijkheden en randvoorwaarden, en de kosten van een dergelijke digitale manier van aanvragen zal de minister de Kamer zo snel mogelijk informeren.

Label ook voor huurders zichtbaar

In opvolging van de site www.energielabelvoorwoningen.nl is het voor woningeigenaren mogelijk om het energielabel te raadplegen via MijnOverheid. Op dit moment wordt onderzocht of het energielabel ook voor huurders beschikbaar kan worden gesteld via www.mijn.overheid.nl, voor woningeigenaren is het daar nu al vindbaar.

Voortgang

De regering reageert op de vragen die door de fracties zijn gesteld. De commissiegriffier voegt de inbrengen van de fracties dan samen met de antwoorden van de regering. Het komt geregeld voor dat er enkele weken verstrijken tussen het stellen van de vragen en de ontvangst van het verslag.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

12/06/2024

RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Lees verder
12/06/2024

Een tatoeage op het werk: hoe zit dat?

Lees verder
12/06/2024

Derde van de Nederlandse woningen heeft Energielabel A

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht