Robert Dijksterhuis (BZK) over Fit for 55: ‘het vergt innovatieve, creatieve en heroïsche oplossingen’

Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Robert Dijksterhuis, speciaal gezant duurzaam bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gesprek ging over Fit for 55: de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van die van 1990. Fit for 55 geldt als een tussenstap naar volledige klimaatneutraliteit in Europa in 2050.

De functie ‘speciaal gezant’ is een nieuwe functie die begin dit jaar gecreëerd is, vooral omdat de Europese Commissie met de Green Deal kwam. Er was vanuit het ministerie behoefte aan wat extra ogen, oren en handjes om te zien wat er allemaal gaande is. De gezant is enerzijds boodschapper van Europa naar Nederland en communiceert welke regelgeving er aan komt, en is anderzijds ook boodschapper van Nederland naar Brussel.

Nieuwe voorstellen

Op 14 december is de Commissie gekomen met een nieuw pakket van acht voorstellen, waaronder aanpassing van de EPBD (Richtlijn voor de Energieprestaties van Gebouwen). Dat heeft onder meer betrekking op energielabels en de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), die eisen stelt aan het maximale energiegebruik en de energiebehoefte van gebouwen. De BENG-norm was tot nu toe beperkt tot nieuwe gebouwen en huizen maar de Commissie stelt voor om deze norm ook voor bestaande gebouwen in te zetten. Dat heeft vooral consequenties voor woningbezitters,- maar ook voor woningcorporaties en overheden. In maart 2022 zal nog een laatste set voorstellen verschijnen, zoals de bouwproductenverordening en het Sustainable Products Initiative over apparaten. Deze voorstellen raken echter vooral consumenten.

Hergebruik

Voor de bouwproductenverordening is de verwachting dat er een veel grotere nadruk komt te liggen op hergebruik en verduurzaming van materialen en recycling. Dat zal steeds meer een verplichtend karakter gaan krijgen bij aanbestedingen, wat ook op andere terreinen nu het geval is. Duurzaam aanbesteden was bijvoorbeeld onder de energie-efficiëntierichtlijn eerst facultatief maar wordt nu verplicht voor alle overheden. Dat betekent dus dat dat je veel sterker moet gaan aangeven hoe je duurzaamheid in acht neemt met inkopen.

Gemeenten en energielabel

In Nederland is het al een aantal jaren geleden verplicht gesteld om ervoor te zorgen dat vanaf 2023 alle kantoorgebouwen, waaronder gemeentekantoren, ten minste energielabel C hebben. Nog lang niet alle kantoren voldoen daaraan, dus ook daar moeten nog stappen gezet worden. In Nederland staan ongeveer 8 miljoen woningen waarvan ongeveer een kwart energielabel A heeft, maar ongeveer een derde label C of lager. Deze zullen gerenoveerd moeten worden en aardgasvrij in de komende dertig jaar. Daar zullen gemeenten een grote rol in krijgen.

  • Bron: Europadecentraal.nl
Actueel

Onze nieuwste artikelen

12/06/2024

RIVM breidt lijst met potentieel 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' uit

Lees verder
12/06/2024

Een tatoeage op het werk: hoe zit dat?

Lees verder
27/05/2024

Warmtepompsubsidie komt vooral terecht bij mensen met veel geld

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht