Kwaliteit energielabel omhoog, mede door inzet publieke toezichthouder

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat er een publieke toezichthouder wordt ingesteld om de kwaliteit van energielabels voor woningen te verbeteren. Deze toezichthouder zal toezien op naleving van alle geldende voorschriften bij het opstellen, registreren en controleren van energielabels door alle betrokken partijen. Daarnaast zal de toezichthouder ook energielabels onderzoeken op basis van signalen.

"Vertrouwen in de kwaliteit van het energielabel is van groot belang," verklaart minister Hugo de Jonge. "Om dit te waarborgen introduceren we een publieke toezichthouder, naast de voortdurende verbeteringen die al plaatsvinden."

Naar verwachting zal de rol van toezichthouder worden vervuld door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Het instellen van deze toezichthouder vereist een wijziging van de Woningwet, waarvoor in 2025 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Dit geeft alle betrokken partijen de kans om zich voor te bereiden op het komende systeem.

Meer controle en Betere Surveillance

Intussen blijft de kwaliteitsverbetering doorgaan. Er worden diverse maatregelen genomen om onjuiste energielabels tegen te gaan, waaronder:

  • Vanaf 1 juli wordt het aantal controlesteekproeven op energielabels door certificerende instellingen verhoogd van ongeveer 3000 naar bijna 4400.
  • Vanaf 1 juli worden er extra controles uitgevoerd bij alle certificaathouders, waardoor mogelijke ondermaatse adviseurs beter kunnen worden geïdentificeerd.
  • Vanaf 1 juli worden er extra vervolgcontroles uitgevoerd bij adviseurs waar fouten zijn geconstateerd.
  • De mogelijkheid om het bewijs van vakbekwaamheid van energieadviseurs in te trekken is verruimd.
  • Twijfelachtige energielabels kunnen kosteloos worden beoordeeld door de Huurcommissie.
  • Er wordt een uitgebreidere klachten- en geschillenprocedure geïmplementeerd, waarbij ook oudere foutieve energielabels (ouder dan een jaar) moeten worden gecorrigeerd.
  • Maatregelen worden genomen om te voorkomen dat adviseurs tussen certificerende instellingen kunnen wisselen om sancties te ontlopen.

De nauwkeurigheid van het energielabel is van essentieel belang, gezien de toenemende rol ervan bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en gebouwen. Hoewel het huidige private kwaliteitsborgingssysteem overwegend zorgt voor energielabels van goede kwaliteit, blijven er nog steeds kritieke afwijkingen bestaan, volgens gegevens uit 2022 waarin dit in 8% van de gevallen voorkwam. Hoewel dit niet altijd leidt tot een incorrect label, kan het in bepaalde gevallen wel gebeuren. Verdere gegevens voor 2023 worden binnenkort verwacht.

In sommige gevallen worden woningen als energiezuiniger geclassificeerd dan ze daadwerkelijk zijn, wat kan resulteren in hogere huurprijzen wanneer verhuurders maximale huren vragen op basis van het puntenstelsel.

Welke EP opleiding is geschikt voor mij?

Infographic

Weet je (nog) niet welke Energieprestatie opleiding geschikt is voor jouw situatie? Om je op weg te helpen hebben wij een infographic opgesteld. Deze infographic helpt je bij het maken van de juiste opleidingskeuze. 

Download infographic