Kennis voor het uitvoeren van een goed blootstellingsonderzoek ontbreekt!

Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2019 op 661! 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan allergische reacties, longziektes en kanker. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de concentratie aan gevaarlijke stoffen op de werkplek weten en inzicht hebben in de gezondheidsrisico’s van de medewerkers. Toch hebben veel bedrijven in Nederland de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet of onvoldoende in kaart gebracht. De kennis om een kwalitatief en wettelijk onderbouwd blootstellingsonderzoek uit te kunnen voeren ontbreekt.

Er zijn meer dan een miljoen chemische stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens. Vaak gaat het hierbij om stoffen welke niet te ruiken of te zien zijn. Of waarvan men denkt dat deze stoffen niet zo schadelijk voor de gezondheid zijn, zoals verf- en lakproducten in kapperszaken, oplosmiddelen in schoonmaakproducten, meelstof in bakkerijen, houtstof in een timmerwerkplaats, dieseluitlaatgassen in een garage of betonstof in de bouw.

Als werknemers tijdens het werk blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de mate (hoeveelheid) van blootstelling te beoordelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat zo’n blootstellingsonderzoek (te) weinig wordt uitgevoerd, veelal omdat er onvoldoende kennis is op dit gebied. Het gekke is, dat er in Nederland (vrijwel) geen opleidingen verzorgd worden, waarin het daadwerkelijk uitvoeren van een kwalitatief blootstellingsonderzoek aan de orde komt. Het is voor werkgevers dan ook lastig om de juiste kennis in huis te halen.

De opleiding ‘Gevaarlijke stoffen: praktijkgericht meten van blootstelling op de werkplek’ is de enige kortdurende opleiding waarbij u als deelnemer praktisch aan de slag gaat met blootstellingsmetingen en deze op een juiste manier leert interpreteren. Deze opleiding is daarmee uniek in Nederland.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het herkennen van gevaarlijke stoffen, wet- en regelgeving, beoordelingsmodellen, het meten van gevaarlijke stoffen en het interpreteren van de meetwaarden.

Tijdens het praktijkgedeelte gaat u daadwerkelijk met de verschillende beoordelingsmodellen en meetapparatuur aan de slag. Aan de hand van praktische casussen met zowel chemische stoffen als biologische agentia leert u een onderzoeksopzet op te stellen met daarin specifiek aandacht voor de meetstrategie en meetmethode. Tijdens de praktijkdag leert u verschillende meetapparatuur kennen en onderscheiden. De opleiding wordt verzorgd door ervaren arbeidshygiënisten.

Met de kennis en ervaring welke is opgedaan in deze opleiding kunt u invulling geven aan de wettelijke verplichting om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar gevaarlijke stoffen. U kunt de aard, de mate en de duur van de blootstelling beoordelen om zo een uitspraak te doen of medewerkers een gezondheidsrisico lopen. Meer zicht op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt bij aan een gezonde werkomgeving en aan de preventie van (beroeps)ziekten.Download brochure>

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht