Inspectierapport: Toets de toetser aan toetsing RI&E

Inspectie SZW publiceerde onlangs het rapport ‘Stelselonderzoek Toets de Toetser aan toetsing RI&E’. Een toetsing van de RI&E is bedoeld om, onafhankelijk van de werkgever, te bepalen of de RI&E volledig en betrouwbaar is.

Een RI&E is wettelijk verplicht: werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. De verplichte RI&E maakt dit praktisch inzichtelijk en leidt tot een passend en compleet beleid waarmee de veiligheid en gezondheid van de werknemers zo optimaal mogelijk gegarandeerd wordt. De RI&E moet getoetst worden door een wettelijke gecertificeerde arbokerndeskundige of geregistreerd bedrijfsarts. Deze arbokerndeskundige beoordeelt de kwaliteit van de RI&E.

Inspectie SWZ onderzocht steekproefsgewijs 77 door een toetser beoordeelde RI&E’s. Daarnaast werden enquêtes en interviews afgenomen bij werkgevers en gecertificeerde arbokerndeskundigen. Uit deze steekproef kwam een aantal punten naar voren:

  • Betrouwbaarheid toetsing en certificaat arbokerndeskundige: Werkgevers kunnen voor borging van de kwaliteit van de getoetste RI&E niet zomaar vertrouwen op de (bijdrage van de) toetsing en daarmee op de borging van het persoonscertificaat arbokerndeskundige. Het onderzoek leert dat een toetsing niet betekent dat de RI&E na toetsing volledig en betrouwbaar is of daartoe (dwingend) leidt. 75% van de getoetste en in de praktijk aangetroffen RI&E’s is niet volledig en/of betrouwbaar. Het certificaat arbokerndeskundige lijkt wel een bevorderende kwalitatieve invloed te hebben op de getoetste RI&E. Deze invloed bleek in het onderzoek groter als de toetsing betrekking heeft op gevaaraspecten die vallen binnen de eigen kerndeskundigheid (Veiligheidskunde, Arbeidshygiëne, Arbeid- & Organisatiedeskundigheid);
  • Onrechtmatig afgegeven bewijzen van toetsing: Binnen de steekproef bleek dat derden de namen en certificaatnummers van arbokerndeskundigen kunnen gebruiken zonder hun toestemming;
  • Ontbreken toetsingsstandaard en (wettelijk) normenkader: Er is op dit moment geen definitie voor ‘toetsen’ en geen gestandaardiseerde werkwijze. Daarnaast ontbreekt een (wettelijk) en duidelijk normenkader rond de inhoud en op te leveren eindproduct.

Er is dus nog ruimte voor verbetering, zo stelt de Inspectie. Bekijk hier het volledige rapport van de Inspectie SZW.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht