Het gevaar van installeren van zonnepanelen: mogen de werkzaamheden zomaar stilgelegd worden?

De installatie van zonnepanelen brengt gevaren met zich mee. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie in 2023 bleek dat in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet werd overtreden. Dat leidde tot meer dan 40 ongevallen in anderhalf jaar tijd, waarbij 4 met een dodelijke afloop. De Arbeidsinspectie vond dat er meer aandacht moest komen voor veiligheid in deze sector en heeft daarom het aantal inspecties opgeschroefd. Tijdens een recent voorbeeld legde de minister aan een installateur van zonnepanelen een bevel tot stillegging van werk op, maar is dat terecht?

Het bevel tot stillegging gold voor de duur van één maand. De reden voor de stillegging van de werkzaamheden was dat bij het uitvoeren van werkzaamheden geen of onvoldoende valbescherming aanwezig was. Precies over zaken als deze maakt de Nederlandse Arbeidsinspectie zich zorgen.

Vanzelfsprekend laat de installateur het hier niet zomaar bij zitten. Hij verzoekt in een kort-geding dat het gevel tot stilleggen niet mag worden uitgevoerd zolang er nog geen beslissing is genomen in de bezwaarprocedure.

Reden voor stillegging

Zoals eerder benoemd was de reden voor stillegging geen of onvoldoende valbescherming. Het bedrijf bleek na eerdere inspecties al vier keer eerder beboet. Voor een bevel preventieve stillegging moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo moet er een eerste overtreding zijn geconstateerd waarvoor een boete is opgelegd, er moet een tweede overtreding waarvoor een boete is opgelegd en een waarschuwing is gegeven en tot slot moet er een derde overtreding zijn geconstateerd.

De rechter heeft alles op een rijtje gezet en tot de conclusie gekomen dat er aan de voorwaarden van stillegging is voldaan.

Bescherming werknemers

Een bevel tot stillegging is bij uitstek geschikt om werknemers te beschermen tegen valgevaar. Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om van hoogte te vallen, moet een werkgever maatregelen nemen. Boven de 2.50 meter is dit wettelijk verplicht, maar ook onder de 2.50 meter moet de werkgever maatregelen treffen als er een risico is om te vallen. Het risico bij het installeren van zonnepanelen zonder valbeveiliging is dus erg groot.

Installateur toont beterschap

Naar aanleiding van de laatst geconstateerde overtreding heeft de installateur het bestaande veiligheidsbeleid aangepast, werkt het bedrijf actief aan verbetering van de veiligheidscultuur en vergroting van het bewustzijn daarvan en is het bezig met een gedragsverandering op de korte en lange termijn.

 

Gerelateerde artikelen

10/04/2024

Zwendel met VCA-diploma's: Arbeidsinspectie maakt zich zorgen

Lees verder
10/04/2024

Kader Academy breidt opleidingsaanbod uit met integratie Etop

Lees verder
10/04/2024

Werknemer klaagt werkgever aan voor opgelopen schade, maar wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Lees verder