Examen Energieprestatie aangepast!

Vanaf 1 april 2024 zijn de examens voor energieprestatie aangepast op de wijzigingen die vanaf 1-7-2024 van kracht zullen zijn. Dit geldt zowel voor de wijzigen in de BRL 9500 als in de ISSO-protocollen. Wat betekent dat voor de kandidaten die voor het examen opgaan?

Na 1 juli 2024

Na 1 juli 2024 krijgen kandidaten als bijlage en naslag bij de examenmodulen: 

  • de nieuwe Beoordelingsrichtlijnen 9500-W en U;
  • de 6e druk van de opnameprotocollen 82.1 en 75.1;
  • en, voor sommige modules ook een op de examens toegespitste uitsnede van de NTA 8800:2024.

Dit zijn allen vernieuwde publicaties waarin integraal de wijzigingen per 1-7-2024 zijn opgenomen. 

Voor de 6e druk van de opnameprotocollen geldt daarnaast dat hierin niet meer de aanvullende tips voor bouwkundige en installatietechnische informatie is opgenomen. Deze vakkennis wel als bekend verondersteld. (Aankomende) EP-adviseurs moeten beschikken over vakkennis die voldoet aan de nieuwe eindtermen. Kandidaten kunnen zelf kiezen of zij deze kennis middels een vakopleiding of op andere wijze tot zich nemen.

Overgangsperiode tussen 1 april en 1 juli 2024

In deze periode krijgen kandidaten de beschikking over de nieuwe teksten van de Beoordelingsrichtlijnen BRL 9500-W en U. Voor wat betreft de opnameprotocollen kunnen de kandidaten een keuze maken voor óf de 5e druk en de wijzigingsbladen bij de 5e druk, óf de 6e druk. Digitaal zijn beide opties beschikbaar. 

In de examens krijgen de vragen die door de wijziging in wijzigingsblad of 6e druk aangepast zijn, tot 1 juli de vermelding ‘Let op: het antwoord op deze vraag is gewijzigd met de 6e druk van het protocol’. Deze toevoeging wordt met name gedaan in het belang van de kandidaten die eerder al een examen hebben gedaan in de 5e druk. Bij de vragen waarvan de inhoud is verplaatst van de protocollen naar de BRL 9500, komt een soortgelijke waarschuwing.

Door deze maatregelen is geborgd dat examenkandidaten die uitsluitend de zesde druk van de opnameprotocollen gebruiken, niet door de overstap naar eindtermen Vakkennis in problemen kunnen komen.

Het onlangs verschenen praktijkboek EP kan door kandidaten worden gebruikt in de voorbereiding op het examen. Het praktijkboek EP is echter geen aangewezen publicatie, en zal tijdens het examen niet beschikbaar worden gesteld. Dit is onderdeel van de vakkennis die bij elke examenkandidaat als bekend mag worden verondersteld. 

Actueel

Onze laatste artikelen

10/04/2024

Zwendel met VCA-diploma's: Arbeidsinspectie maakt zich zorgen

Lees verder
10/04/2024

Kader Academy breidt opleidingsaanbod uit met integratie Etop

Lees verder
10/04/2024

Werknemer klaagt werkgever aan voor opgelopen schade, maar wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Lees verder