De Europese Unie moet werknemers beter beschermen tegen asbest

Het Europees parlement heeft een resolutie aangenomen om de toegestane grenswaarde van asbest te verlagen.

Binnen de EU veroorzaakt asbest jaarlijks tussen de 30000 en 90000 doden. Er wordt aangedrongen op een actualisering van de huidige wetgeving inzake de bescherming van werknemers tegen asbest. Daarbij moet een evaluatie worden gedaan van de verschillende soorten asbestvezels en de schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid.

De Europarlementariërs pleiten voor een verlaging van de huidige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) van 0,1 vezels/cm3 naar 0,001 vezels/cm3. Deze grenswaarde is in lijn met het laatste wetenschappelijke advies.

Verplichte screening van gebouwen

Europarlementariërs stellen dat het veilig verwijderen van asbest uit oude gebouwen een urgente taak is die rechtstreeks verband houdt met het plan van de Commissie om tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren. In het kader van “A Renovation Wave for Europe” pleiten zij voor een verplichte screening, registratie en verwijdering van asbest voordat de renovatiewerkzaamheden kunnen starten. Ze benadrukken ook dat dit moet worden ondersteund door alle beschikbare EU-financiering te mobiliseren om de financiële en administratieve gevolgen van deze verplichting te verzachten en door overgangsperioden in te voeren.

Vertaalresultaten

Een alomvattende Europese strategie voor asbest In de resolutie wordt de Commissie verzocht een Europese strategie voor de verwijdering van alle asbest (ESRAA) voor te stellen, waarbij de bestaande wetgeving moet worden geactualiseerd. Nieuwe wetgevingsvoorstellen moeten zorgen voor de erkenning van beroepsziekten, met inbegrip van alle bekende asbestgerelateerde ziekten en minimumnormen voor de vergoeding van slachtoffers van asbestgerelateerde beroepsziekten. Verplichte screening van gebouwen voor verkoop of verhuur en de invoering van asbestcertificaten voor gebouwen die vóór 2005 zijn gebouwd, zouden ook in een wetgevingsvoorstel moeten worden behandeld, zeggen Europarlementariërs.

  • Bron: Europarl.eu
Actueel

Onze nieuwste artikelen

10/04/2024

Zwendel met VCA-diploma's: Arbeidsinspectie maakt zich zorgen

Lees verder
10/04/2024

Kader Academy breidt opleidingsaanbod uit met integratie Etop

Lees verder
10/04/2024

Werknemer klaagt werkgever aan voor opgelopen schade, maar wanneer is iets een bedrijfsongeval?

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht