Amendement Koerhuis /Terpstra over mogelijkheden digitaal energielabel

De markconsultatie die in het voorjaar plaatsvond naar het digitaal aanvragen van het energielabel heeft waardevolle aanbevelingen opgeleverd. Sindsdien zijn verschillende gesprekken met onder andere de brancheverenigingen gevoerd en acties uitgewerkt. Een vijftal vervolgacties naar aanleiding van de marktconsultatie die in het voorjaar is georganiseerd om uitvoering te geven aan het amendement Koerhuis (VVD)/Terpstra (CDA) worden hier beschreven.

Opname-apps

Momenteel wordt in beeld gebracht welke opname- en inspectieapps reeds beschikbaar zijn op de markt of nog ontwikkeld worden. Daarnaast worden ervaringen met het gebruik van deze apps in de praktijk verzameld, zodat adviseurs op een goede wijze hierover geïnformeerd kunnen worden. Met dergelijke apps kan de energieadviseur de opname in de woning digitaal invoeren en daarmee tijd besparen bij het invoeren van de opnamegegevens en het opstellen van het projectdossier. Deze ontwikkelingen kunnen op de korte termijn tot kostenreducties leiden, zeker wanneer verdere doorontwikkeling plaatsvindt.

Wat kan de woningeigenaar zelf doen

In het verlengde van het voorgaande wordt gekeken naar het efficiënter inrichten van de informatie die een woningeigenaar reeds kan verzamelen voorafgaand aan het woningbezoek door de energieadviseur. Op basis van ervaringen met andere instructies voor woningeigenaren, de behoefte van adviseurs en de aansluiting op het opnameformulier wordt het huidige intakeformulier aangepast. Vervolgens zal deze in de praktijk getest en geëvalueerd worden. Door goed gebruik van het intakeformulier kan de opnametijd van de energieadviseur ter plaatse verkort worden. Ook dit kan zorgen voor een prijsreductie van het energielabel.

Herlabelen op afstand na verbeteringen

Als derde worden samen met RVO en InstallQ de huidige mogelijkheden in de BRL  om op afstand een gebouw te herlabelen uitgediept. Hierbij worden later (binnen 24 maanden) aangebrachte verbeteringen aan een gebouw meegewogen in een nieuw energielabel, zonder dat het gebouw opnieuw wordt bezocht. Verkend wordt in hoeverre van deze mogelijkheid reeds gebruik wordt gemaakt en in hoeverre de huidige voorwaarden en termijnen hier eventueel een belemmering in zijn en verruimd zouden kunnen worden.

Minder significante parameters

Als vierde is de inventarisatie gestart naar minder significante parameters in de nieuwe bepalingsmethode. De brancheverenigingen hebben verzocht om niet alleen te kijken naar de invoerparameters die zijn overgekomen uit de methodiek van voor 1 januari 2021, zoals geschetst in mijn brief van 28 juni jl., maar ook nogmaals de op 1 januari 2021 nieuw geïntroduceerde parameters in ogenschouw te nemen. Het vereenvoudigen of weglaten van parameters kan in de opname tijdswinst opleveren en daarmee een gunstig effect hebben op de gevraagde prijzen door energieadviseurs.

Nieuwbouwwoningen

Tot slot is er een onderzoek opgezet naar de mogelijkheden om nieuwbouwwoningen meer op afstand van een label te voorzien. Onderzocht wordt in hoeverre informatie van de vergunningsaanvraag en door partijen die reeds ter plaatse komen tijdens de bouw en bij oplevering verzamelde informatie voldoende is om op afstand zonder grote afwijkingen een energielabel te registreren.

  • Tweedekamer.nl – brief van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties demissionair minister Ollongren
Actueel

Onze nieuwste artikelen

20/02/2024

Het Rabo Coöperatief Isolatiebudget

Lees verder
20/02/2024

Energieadvies voor VvEﹸs: een grote markt maar niet altijd eenvoudig

Lees verder
19/02/2024

Den Helder gaat door met energiecoaches: “zeer waardevol project”

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht